QASDDAN BADANGA SHIKAST YETKAZISH JINOYATLARINI TERGOV QILISHDA ILGARI SURILGAN VERSIYALARNI TEKSHIRISHNING AYRIM MASALALARI

Authors

  • Rahmatullayeva Jasmina Abduvohid qiz Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti 2-bosqich talabasi

Keywords:

tan jarohati, jabrlanuvchi, jinoyat quroli, rashk,spirtli ichimlik

Abstract

Maqolada tergov uslubi tavsiya etgan taktik va metodik vositalarni qo 'llash va hodisa joyidagi qurollar, izlar, jabrlanuvchi shaxsi va tan jarahoti sababi haqidagi dastlabki ma 'lumotlar asosida versiya-tusmollarini ishlab chiqish va tergovni to 'g'ri tashkil etish yuzasidan asoslantirilgan takliflar ishlab chiqilgan.

References

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 may kuni qabul qilingan «Jinoyat vajinoyat-protsessual qonunchiligi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ 3723-son qarori //http://lex.uz/docs/3735818 (O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi).

Авакян М.В. Методика расследования и поддержания государственного обвинения по делам об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью: Дисс. ...док. юрид. наук. - Калинград,2017. - C. 51.

Безручко Е. В. Преступления, посягающие на безопасность здоровья человека: теоретико-правовое исследование: Дисс. ...док. юрид. наук. - Ростов-на-Дону,2018. - С.45.

Беспечный О. В. Теоретические и практические проблемы расследования преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью: дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Беспечный. - Барнаул, 2003. - С.121.

Downloads

Published

2023-05-15