BOLALAR ADABIYOTINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA OʻZBEK BOLALAR YOZUVCHILARI IJODIY FAOLIYATI

Авторы

  • Ximmatova Oʻgʻiloy Neʼmat qizi Termiz davlat Pedagogika instituti Boshlangʻich taʼlim yoʻnalishi 308- guruh talabasi
  • Muminova Umida Qarshiyevna Ilmiy rahbar:

Ключевые слова:

Bolalar adabiyotining yosh xususiyatlariga koʻra turlarga boʻlinishi, bolalar adabiyoti shakllanishi, maʼrifatparvarlar, jahon adabiyoti namunalari, Gʻafur Gʻulom va Xudoyberdi Toʻxtaboyev asarlarida yoritilgan gʻoyalar.

Аннотация

Ushbu maqolada bolalar adabiyotining shakllanish bosqichlari, davrlarga ajralishi va uning rivojida muhim oʻrin tutgan yozuvchi va shoirlar haqida soʻz borgan. Shuningdek, mashhur bolalar yozuvchilarining asarlari va ijodiy faoliyati qisqacha yoritilgan.

Библиографические ссылки

Muminova, U. Important problems of uzbek anonymity in the works of Kasghari. WEB OF SCIENTIST: INTERNATIONAL SCIENTIST RESEARCH JOURNAL ISSN, 2776-0979.

Qarshiyevna U. M. Linguistic Views Of Mahmud Kashgari //Central asian journal of social sciences and history. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 336-340.

Ra’no C., Karshiyevna M. U. Innovative Approach as a Condition for Improving the Educational Process in a Modern School //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 117-120.

Muminova U. K. PHYTONYMS IN THE WORK" MAHBUB UL-QULUB" //“TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE”. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 46-50.

Qarshiyevna M. U. Lexical-Grammatical Characteristics of the Noun in Ancient Turkish Language International Interdisciplinary Research Journal Volume 2 Issue 1, Year 2023 ISSN: 2835-3013.

Qarshiyevna, Umida Muminova. "Mahmud Qoshg’ariyning “Devonu lug’otit turk” asarining pedagogika tarixida tutgan o’rni." (2023): 332-335.

Davlatmamatovna H. G., Karshievna M. U. STUDYING THE SOCIAL, EDUCATIONAL AND EDUCATIONAL SIGNIFICANCE OF SCIENTIFIC AND POPULAR ARTICLES IN PRIMARY SCHOOL TEXTBOOKS //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 03. – С. 46-52.

Ochildieva G., Karshievna M. U. METHODS AND MEANS OF FORMING A POSITIVE ATTITUDE OF STUDENTS TO THE ENVIRONMENT IN THE EXTRACURRICULAR PROCESS. – 2023.

Muminova , U. (2023). THE RELATION OF THE TURKISH WORDS IN "MAHBUB UL-QULUB" TO THE CURRENT UZBEKI LITERARY LANGUAGE. Scientific Journal of the Fergana State University, (3), 99. Retrieved from https://journal.fdu.uz/index.php/sjfsu/article/view/2564 .

Qarshiyevna M. U. et al. Xudoyberdi To ‘xtaboyev asarlarining bolalar adabiyotidagi o ‘rni //Journal of Universal Science Research. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 399-403.

Qarshiyevna M. U. et al. Koʻmakchilarning tarixiy va zamonaviy koʻrinishlari //Journal of Universal Science Research. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 393-396.

Boltayeva R., Muminova U. OʻQUVCHI-YOSHLARDA MANTIQIY FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 23-25.

Muminova U. “MAHBUB UL-QULUB” ASARIDAGI MA’NO KENGAYISHIGA UCHRAGAN SO ‘ZLAR XUSUSIDA //Interpretation and researches. – 2023. – Т. 2. – №. 1.

Karshiyevna M. U. et al. Forming Concepts of Grammar and Word Formation in Primary Grades //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 164-168.

Davlatmamatovna H. G., Qarshiyevna M. U. Popular Scientific Texts in Elementary School Textbooks and Methods of their Study //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 125-128.

U. Muminova THE METHODOLOGY OF DESIGNING THE RANGE OF SHOULDER PRODUCTS FOR CHILDREN WITH IMPAIRED POSTURE // SAI. 2022. №A8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/the-methodology-of-designing-the-range-of-shoulder-products-for-children-with-impaired-posture (дата обращения: 14.11.2023).

Загрузки

Опубликован

2023-11-14

Как цитировать

Ximmatova , O. ., & Muminova , U. . (2023). BOLALAR ADABIYOTINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA OʻZBEK BOLALAR YOZUVCHILARI IJODIY FAOLIYATI. Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 2(19), 121–124. извлечено от http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/9613