FUQAROLARNING HUQUQ VA MANFAATLARINI HIMOYA QILISHDA BITIMLARNI HAQIQIY EMAS DEB TOPISH TOʼGʼRISIDAGI ISHLARNI OʼZIGA XOS XUSUSIYATI

Авторы

  • Ibratova Feruza Babaqulovna Toshkent davlat yuridik universitetining professori, yuridik fanlar nomzodi
  • Raxmatova Farbina Mirzatillo qizi Toshkent davlat yurik universtiteti talabasi

Ключевые слова:

maʼnaviy-maishiy kelishuvlar, oʼz oʼzidan haqiqiy boʼlmagan bitimlar, nizoli bitimlar, sud amaliyoti.

Аннотация

Ushbu maqolada bitimlar kanday vujudga kelishi va ularni xakikiy yemas deb topish asoslari taxlil etiladi. Shuningdek ushbu maqolada bitimlar tuzish va bu bilan bogʼliq boʼlgan muammoli vaziyatlarga misollar joy olgan.

Библиографические ссылки

Хушбоқова Н. Ғ. Қ. БИТИМ ВА УНИНГ ТУРЛАРИ ҲАМДА УНИ ҲАҚИҚИЙ ЭМАС ДЕБ ТОПИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ҲАҚИДА //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 940-948.

Ibratova F. TERMS IN CIVIL LAw AND ThEIR APPLICATION IN LEGAL PROTECTION OF CITIZENS IN ThE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.

Мусаев К. А. ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИДА БИТИМНИНГ ҲАҚИҚИЙ ЭМАСЛИГИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСПЕКТЛАРИ //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2021. – Т. 6. – №. 8.

Ibratova F. LEGAL ISSUES OF MEDIATION ON INDIVIDUAL LABOR DISPUTES //SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM.–2022.–2022. – 2022.

Мусаев К. А. ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИ ТАЛАБЛАРИГА МУВОФИҚ БЎЛМАГАН БИТИМНИНГ ҲАҚИҚИЙ ЭМАСЛИГИ //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 5. – №. 11.

Babakulovna I. F., Abdurazzakovna T. T. Ibratova FB, Tashbaeva TA Mediation agreement on a labor dispute: theory and practice //Editorial team. – 2021. – Т. 2021. – С. 45.

Мусаев К. Недействительность сделки и ее основные признаки //Вопросы совершенствования механизмов противодействия коррупционным рискам в сфере государственного управления. – 2022. – Т. 1. – №. 01. – С. 83-89.

Ibratova F. B. et al. Special features of modern legal systems: cases and collisions. – 2017.

Babakulovna I. F. Ibratova FB, Yerkebayeva Zh. A. Mediation as an alternative way to resolution of economic disputes //Editorial team.

Мусаев К. Теоретические и практические проблемы признания сделок недействительными //Обзор законодательства Узбекистана. – 2020. – №. 3. – С. 52-55.

Boboqulovna I. F. et al. NIZOLARNI MUQOBIL HAL QILISH USULI SIFATIDA MEDIATSIYANI HAKAMLIK SUDLARIDA QOʼLLASHNING OʼZIGA XOS AHAMIYATI //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 88-95.

Хушбоқова Н. ФУКАРОЛИК ҲУҚУКЛАРИНИ ХИМОЯ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ //Involta Scientific Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 191-197.

Boboqulovna I. F., Shokir o'g'li M. D. NIZONI HAL QILISHNING MUQOBIL USULI SIFATIDA MEDIATSIYA VA HAKAMLIK SUDINING ROLI VA AHAMIYATI //INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2022. – Т. 3. – №. 25. – С. 196-207.

Boboqulovna I. F., Malika T. YURIDIK SHAXSNI TUGATISH BILAN BOG ‘LIQ MASALALARNING O ‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 105-109.

Ашурова A. Правовые основы надежной защиты и гарантии прав частной собственности //Обзор законодательства Узбекистана. – 2015. – №. 1. – С. 35-39.

Babakulovna I. F. et al. The Concept and Types of Corporate Disputes: Theory and Practice //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 327-332.

Babakulovna I. F. Mediation as an alternative way to resolution of economic disputes. – 2023.

Загрузки

Опубликован

2023-11-14

Как цитировать

Ibratova , F. ., & Raxmatova , F. . (2023). FUQAROLARNING HUQUQ VA MANFAATLARINI HIMOYA QILISHDA BITIMLARNI HAQIQIY EMAS DEB TOPISH TOʼGʼRISIDAGI ISHLARNI OʼZIGA XOS XUSUSIYATI. Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 2(19), 114–120. извлечено от http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/9609