AN’ANAVIY YAPON ESTETIKASI ATAMALARIGA ASOSLANGAN LINGVISTIK LAKUNARLIK MUAMMOLARI.

Авторы

  • Kodirova Shaxnoza Abduraxmonovna Samarqand xalqaro texnologiya universiteti Yapon tili katta o’qituvchisi

Ключевые слова:

lingvistik lakunarlik; tillararo bo'shliqlar; leksik bo'shliqlar; an'anaviy yapon estetikasi; madaniyatlararo muloqot.

Аннотация

Maqolada an'anaviy yapon estetikasi atamalariga asoslangan lingvistik lakunarlik muammolari ko'rib chiqiladi. Yaponiya anʼanaviy madaniyatining turli jihatlariga oid adabiyotlarni oʻrganish jarayonida anʼanaviy yapon estetikasi bilan bogʻliq bir qancha atamalarni vujudga keladi. Ular o’zbek tiliga tarjima jarayonida bo'shliqlar hosil qiladi. Chunki ular o’zbek lingvistik ongiga xos bo'lmagan tushunchalarni ifodalaydi. Maqolada lakunalarning o’zbek tiliga tarjima variantlari, aniqlangan leksik birliklardan foydalanilgan misollar, lakunalarning mavjud tasniflariga havolalar va ular o'rtasidagi tizimli munosabatlar tahlili keltirilgan.

Библиографические ссылки

Афрамова Е. Красота по-японски // Япония сегодня. 2003. № 7. С. 18-21.

Культура классической Японии: словарь-справочник / сост. С. Б. Рыбалко, Ю. А. Корнев. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 350 с.

Попова З. Д., Стернин И. А., Стернина М. А. Лакуны и концепты // Лакуны в языке и речи: сборник научных трудов. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2003. С. 214-224.

Шибико Ольга Сергеевна Термины традиционной японской эстетики как межъязыковые лакуны в русском языке,

Usmanova Sh. (2019) Lingvokulturologiya (darslik). – Toshkent: TDO‘TAU, – B. 129.

Ismatullaeva N.R. (2019) Tillararo lakunalar klassifikatsiyasi. «Filologiyaning dolzarb muammolari» mavzuidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Farg‘ona,– B. 262–264

www.gramota.net/materials/2/2019/10/

https://www.azkurs.org/

Загрузки

Опубликован

2023-09-07

Как цитировать

Kodirova , S. . (2023). AN’ANAVIY YAPON ESTETIKASI ATAMALARIGA ASOSLANGAN LINGVISTIK LAKUNARLIK MUAMMOLARI. Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 2(17), 15–19. извлечено от http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8345