RUS TILINI CHET TILI SIFATIDA O'QITISH USULLARINING LINGVODIDAKTIK JIHATI VA UNI O'RGANISH YO'LLARI

Авторы

  • Negmatova Navruza Nodirovna Sharof Rashodov nomidagi Samarqand davlat universiteti, doktorant

Ключевые слова:

lingvodidaktika, rus tili chet tili sifatida, o'qitish metodikasi, nutq faoliyati.

Аннотация

Maqolada rus tilini chet tili sifatida o'qitish metodologiyasining ilmiy asosini tashkil etuvchi lingvodidaktikani o'rganishning eng muhim yo'nalishlaridan birini ko'rib chiqiladi. An'anaviy tushunchalarga tabaqalashtirilgan yondashuv taklif etiladi: ona tilini hisobga olish, qiyosiy usuldan foydalanish, aralashuv turlari.

Библиографические ссылки

Bernshteyn S. I. talaffuzni o'qitish masalalari (o'qitishga nisbatan

rus tili chet elliklar uchun) // fonetika va talaffuzni o'rgatish masalalari / A. A. Leontiev, N. I. Samuilova tomonidan tahrirlangan. M.: Moskva davlat universiteti nashriyoti, 1975.

Verbitskaya L. A. rus orfoepiyasi. L.: LDU nashriyoti, 1976.

Loginova I. M. rus tilining fonetikasini chet tili sifatida tavsiflash

(vokalizm va stress). M.: RUDN nashriyoti, 1992.

Reformatskiy A. A. mahalliy bo'lmagan tilni talaffuz qilishni o'rgatish xizmatida fonologiya //A. A. Reformatskiy. Rus fonologiyasi tarixidan. - M.: Ilm, 1970 yil.

Sherba L. V. maktabda tillarni o'qitish. Metodologiyaning umumiy masalalari. - M.: Akademiya, 2002.

Sherba L. V. til tizimi va nutq faoliyati. - L.: Ilm, 1974 Yil.

Загрузки

Опубликован

2023-09-07

Как цитировать

Negmatova, N. . (2023). RUS TILINI CHET TILI SIFATIDA O’QITISH USULLARINING LINGVODIDAKTIK JIHATI VA UNI O’RGANISH YO’LLARI. Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 2(17), 11–14. извлечено от http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/8337