INSONIYAT VA TUPROQ MALHAMI

Авторы

  • Shoniyozov B.K. Samarqand agroinovatsiyalar va tadqiqotlar instituti katta oʻqituvchisi
  • Qozoqboyev S. Samarqand agroinovatsiyalar va tadqiqotlar instituti assistenti
  • Komiljonov. O. Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti
  • Qo’chqarov I.R. Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti
  • Toshtemirova S.J. Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti

Аннотация

O’zbekiston Respublikasining Qonuni, 02.02.2024 yildagi O’RQ-903-son,Vazirlar mahkamasinining 2019 yil 138-sonli qarorining ijrosini taminlash maqsadida “Qizilmiya ildizi (Radix Glycyrrhizae)  ko‘paytirish tibbiyot soxasi va qishloq xo‘jalik soxasini rivojlantirish .Qishloq xo‘jaligida foydalanishdan chiqqan yerlarni meliorativ holatini yahshilash va yuqori daromat olish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir.

Библиографические ссылки

Sherzod Abzalov, Bilasizmi, qizilmiyaga nega “mo’jizakor o’simlik” deya ta’rif beriladi? Farmasevtika tarmog’ini rivojlantirish agentligining sayti 18 Iyul 2020

O‘lmasovich M. A. et al. GERMANIYADA O ‘SIMLIKLAR KARANTIN TIZIMI HAQIDA NIMALARNI BILAMIZ? //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 749-753.

Samiyev B., Nishonov N. T. OQQANOTGA QARSHI KIMYOVIY KURASH USULI //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2023. – С. 74-78.

Uzbekistan O'zbekistonda aqlli qishloq xo'jaligini joriy etishning nazariy va amaliy asoslari ISSIQXONA SHAROITIDA OQQANOTGA QARSHI KIMYOVIY VOSITALARNI SAMARADORLIGI Norjigit Turabovich Nishonov Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali Agrokimyo, tuproqshunoslik va o'simliklar himoyasi kafedrasi dotsenti Bobur Samiev Toshkent davlat agrar

Sullieva S. et al. Effect of planting time and seedling feeding area on the yield and biochemical composition of leek (Allium porrum L.) //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 93. – С. 02006.

Nishonov, N., & Jurayev, B. (2024). HASHAROTLARNING AGROBIOSENOZDAGI O'RNI VA UYGUNLASHGAN HIMOYA QILISH. В ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE (Т. 3, Выпуск 10, сс. 86–89). Zenodo.

Shukurov A., Negmatov S., Ko‘chmurodov I. KARTOSHKA KUYASI (PHTHORIMAEA OPERCULELLA ZELL) BIOEKOLOGIYASI VA KIMYOVIY QARSHI KURASH CHORALARI //Development and innovations in science. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 114-119.

Shukurov A. et al. POMIDORNI FUZARIOZ KASALLIGI VA UNGA QARSHI KIMYOVIY KURASH CHORALARINING SAMARADORLIGI //Development and innovations in science. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 56-60.

Po'Latov O.A., Turobova SAQ, Muhabbat O. MAKKAJO 'XORI PARVONASI VA UNGA QARSHI BIOLOGIK KURASH USULI //O'quv fanlaridagi akademik tadqiqotlar. – 2023. – T. 4. – №. SamTSAU konferensiyasi 1. – S. 1144-1148 yillar.

Махматмуродов, А., Пўлатов, О., & Содиқов, Э. (2023). БОДОМНИНГ СЎРУВЧИ ЗАРАРКУНАНДАСИ ОДДИЙ ЎРГИМЧАККАНА (TETRANYCHUS URTICAE KOCH.) ВА УНГА ҚАРШИ КИМЁВИЙ ПРЕПАРАТЛАРНИ БИОЛОГИК САМАРАДОРЛИГИ. Development and innovations in science, 2(10), 108-113.

Пўлатов, О., Пўлатов, Ш., Содиқов, Э., & Ма'руфжонов, М. (2023). САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ ҲУДУДЛАРИДА УЧРАЙДИГАН ЧИГИРТКАЛАР УЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ УСУЛ ВА ВОСИТАЛАРИ. Академические исследования в современной науке, 2(24), 12-19.

Shukurov, A., Sodiqov, E., Xolmurodova, M., Ko‘chmurodov, I., & Xoliboyev, R. (2023). POMIDORNI FUZARIOZ KASALLIGI VA UNGA QARSHI KIMYOVIY KURASH CHORALARINING SAMARADORLIGI. Development and innovations in science, 2(11), 56-60.

MASHRABOV, M., & MAXMATMURODOV, A. (2021). Effects of phosphor storage fertilizers on phosphate regime and cabbage yield of typical gray soils. Plant cell biotechnology and molecular biology, 22(55-56), 33-41.

Ulmasovich, M. A., & Ibrahimovich, M. M. (2021). Yield of corn grain at various forms and rates of phosphorus fertilizers on the unwashed and washed off typical gray soils. European Journal of Agricultural and Rural Education, 2(2), 3-5.

Махматмурадов, А. У., & Умурзаков, Э. У. (2017). Рост и развитие корневой системы кукурузы при разных фосфатных режимах. Актуальные проблемы современной науки, (6), 169-173.

Aslamov, D., Mashrabov, M. I., & Maxmatmurodov, A. O. (2023). TURLI FOSFORLI OG'ITLARNING OQBOSH VA GULKARAM EKINLARIGA TA'SIR SAMARADORLIGINI ORGANISH. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 1088-1092.

Ortikov, T., Shoniyozov, B., Makhmatmurodov, A., & Mashrabov, M. (2023). Influence of mineral and organic fertilizers on the properties of serozem-meadow soils, nutritional dynamics and productivity of amaranth. In E3S Web of Conferences (Vol. 462, p. 02017). EDP Sciences.

Загрузки

Опубликован

2024-03-31

Как цитировать

Shoniyozov , . B. ., Qozoqboyev, S., Komiljonov, O., Qo’chqarov , I., & Toshtemirova , S. (2024). INSONIYAT VA TUPROQ MALHAMI. Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 3(6), 57–61. извлечено от http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14072