SCIENTIFIC-THEORETICAL BASIS OF DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGICAL COMPETENCE OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF PEDAGOGY

Авторы

  • O‘ktamov Madadjon O‘ktam o‘g‘li Shahrisabz State Pedagogical Institute Teacher of the department "Informatics and its teaching methods"

Ключевые слова:

pedagogy, higher education, informatics, competence, professional competence, information competence

Аннотация

This article describes the scientific-theoretical foundations of the development of information technology competences and professional training of students in higher educational institutions of pedagogy. The article explains the methodological foundations of providing future pedagogues with pedagogical conditions, forming their professional competences and organizing their professional activities.

Библиографические ссылки

Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta‘limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy nazariy asoslari. – T.: Fan, 2007. – 159 b.

Ehtimolliklar nazariyasi va matematik statistika. Pedagogika oliy ta’lim muassasalari talabalari uchun darslik. Farmonov Sh.Q., Тurgunbayev R.M., Sharipova L.D., Parpiyeva N.Т.., Тoshkent, 2007

Abduqodirov A.A. Mamatov N.D.va boshqalar. Axborot texnologiyalari. – T.: O‘qituvchi, 2002. – 133 b.

Yuldashev U., Boqiyev R.R., Zokirova F.M. “Informatika” Toshkent. 2002 yil.

Madadjon, O‘ktamov. "Pedagogika oliy ta’lim muassasalari talabalarining informatikadan axborot-texnologik kompetentligini rivojlantirish metodikasi." Academic research in educational sciences 4.CSPU Conference 1 (2023): 275-281.

Jasmina, Toshpo‘lotova, and O‘ktamov Madadjon. "Boshlangich talim yo‘nalishi talabalarini informatika fanini o‘qitishda interaktiv usullardan foydalanish." PEDAGOGS 51.1 (2024): 115-119.

O‘ktamov Madadjon O’ktam o’g’li. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari." Science and Education 2.12 (2021): 202-211.

Uktamov, M. "Modeling the professional training development of future teachers through computer training." Science and innovation 2.B9 (2023): 139-141

O‘ktamov Madadjon O‘ktam o‘g‘li. “Improving the processes of effective use of marketing information systems in enterprises” PEDAGOGS Legal, medical, social, scientific journal 2023:183-185

O‘ktamov Madadjon O‘ktam o‘g‘li. “Bo‘lajak pedagoglarni kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari”. Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti 2023: 321-325

Загрузки

Опубликован

2024-03-29

Как цитировать

O‘ktamov , M. . (2024). SCIENTIFIC-THEORETICAL BASIS OF DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGICAL COMPETENCE OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF PEDAGOGY. Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 3(6), 45–48. извлечено от http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/14053