MILLIY IQTISODIYOTDA INTERNET XIZMATLARI BOZORINING HOLATI

Авторы

  • Niyozova Shohsanam Nuritdinovna Samarqand iqtisodiyot va servis instituti “08.00.05 Xizmat ko’rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti” ixtisosligi bo`yicha Tayanch doktoranti

Ключевые слова:

Internet, Internet xizmatlari, raqamli iqtisodiyot, xalq xo'jaligi, O'zbekiston

Аннотация

Ushbu maqolada O'zbekistondagi Internet-xizmatlar bozorining hozirgi holati va uning mamlakat xalq xo'jaligidagi o'rni tahlil qilinadi. Internet infratuzilmasini rivojlantirish, internetga kirish, aholi va biznes tomonidan onlayn xizmatlardan foydalanishning asosiy ko'rsatkichlari ko'rib chiqiladi. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturlari va ularning samaradorligi tahlil qilinadi. Internet xizmatlari sohasidagi muammolar, masalan, hududlarda aloqa sifati pastligi va yuqori narxlar muhokama qilinadi. Milliy iqtisodiyot sharoitida Internet xizmatlari bozorini yanada rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Библиографические ссылки

Qiang C.Z., Rossotto C.M. Economic Impacts of Broadband // Information and Communications for Development 2009: Extending Reach and Increasing Impact. — Washington, DC: World Bank, 2009. — pp. 35-50.

Ignatov X. B., Dadabayev D. A. O'zbekistonning raqamli iqtisodiyoti: muammolar va istiqbollar // Fan va ta'lim Byulleteni. — 2020. — No5-1(83). 39-43-betlar.

Обеспеченность населения услугами электросвязи [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://mit.uz/ru/lists/view/397 (дата обращения: 20.02.2024).

Интернет-аудитория Узбекистана выросла до 33 млн пользователей за год [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://podrobno.uz/cat/tehnologii/internet-auditoriya-uzbekistana-vyros/ (дата обращения: 20.02.2024).

The Global Competitiveness Report 2022. [Электронный ресурс] // World Economic Forum. 2022. Режим доступа: https://www3.weforum.org/docs/GCR2022/profiles/UZB.pdf (дата обращения 20.02.2024).

Обзор рынка интернет-услуг в Узбекистане [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://json.tv/ict_telecom_analytics_view/obzor-rynka-internet-uslug-v-uzbekistane-20210511155907 (дата обращения: 20.02.2024).

Ахмедов О.Т., Беркинов Б.Б. Интернет вещей как ключевой фактор цифровой трансформации экономики Узбекистана // «Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар» илмий электрон журнали. No 6, ноябрь-декабрь, 2021 йил.

Загрузки

Опубликован

2024-02-12

Как цитировать

Niyozova, S. . (2024). MILLIY IQTISODIYOTDA INTERNET XIZMATLARI BOZORINING HOLATI. Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 3(3), 130–138. извлечено от http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/12619