LIMON (CITRUS LIMON) MEVASI VA PO‘STLOG‘I TARKIBIDAGI FOYDALI MODDALAR

Авторы

  • Metinkulova Shaxzoda Maxsudovna Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti talabasi
  • Abduvoyitova Shohida Toilbxon qizi Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti talabasi

Ключевые слова:

Limon (Citrus limon), Rutaceae, tropic, Li-mung, C vitamin, limon kislotasi, limon po‘stlog‘i.

Аннотация

Limon yurak sog‘lig‘ini yaxshilaydi. Limon sharbatini ichish yurak muammolari bo‘lgan odamlar uchun foydalidir, chunki uning tarkibida kaliy mavjud. U yuqori qon bosimi, bosh aylanishi va ko‘ngil aynishini nazorat qiladi, chunki u ongni va tanani tinchlantiradi.

Библиографические ссылки

N. K. Kadhim Hindi and Z. A. Ghani Chabuck, “Antimicrobial activity of different aqueous lemon extracts,” J. Appl. Pharm. Sci., vol. 3, no. 6, pp. 74–78, 2013.

H. Bouzenna et al., “The protective effect of Citrus limon essential oil on hepatotoxicity and nephrotoxicity induced by aspirin in rats,” Biomed. Pharmacother., vol. 83, pp. 1327– 1334, 2016.

S. Najimu Nisha et al., “Lemon peels mediated synthesis of silver nanoparticles and its antidermatophytic activity,” Spectrochim. Acta - Part A Mol. Biomol. Spectrosc., vol. 124, pp. 194–198, 2014.

O‘G‘Li, M. N. J., & Mahammadiyev, J. N. O. G. L. (2022). QISHLOQ XO’JALIK MAHSULOTLARINI SAQLASHNING XALQ XO’JALIGIDAGI AHAMIYATI. Academic research in educational sciences, (Conference), 485-488.

Ribeiro C, Canada J ve Alvarenga B (2012) “Prospects of UV radiation for application in postharvest technology” Emir. J. Food Agric. 24: 586–597.

Yoqubov, M., Mahammadiyev, J., & Eshonqulova, A. (2023). SABZI VA OLMADAN TAYYORLANGAN MAHSULOTLARNING TARKIBINI O ‘RGANISH. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 872-876.

Musaxon, Y., & Jasur, M. (2023). O ‘ZBEKISTONDA YETISHTIRILGAN MIRZOYI QIZIL VA SARIQ SABZI NAVLARINING TARKIBINI O ‘RGANISH. Journal of Universal Science Research, 1(11), 686-689.

Lifespan (2019) LifePack Map http://www.sardas.com.tr/tr/lifespan.html Aralık 2019

Абруева, Ф. Б. Қ., Кулдошов, Б. Х., & Тилавов, Ҳ. (2022). СОЯ ДОНИДАН СУТ ВА СУТ МАҲСУЛОТЛАРИ ОЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Academic research in educational sciences, (Conference), 342-345.

Canan İ, Ağar T ve Gündoğdu M (2015) ‘’Farklı Depo Koșullarında Muhafaza Edilen Kütdiken Limon (Citrus Lemon L.) Çeșidinde Bazı Kalite Kriterlerinin Dönemsel Değișimi’’. Yüzüncü Yil Üniversitesi Journal of Agricultural Sciences 2015, 319-330.

Загрузки

Опубликован

2024-02-06

Как цитировать

Metinkulova , S. ., & Abduvoyitova , S. . (2024). LIMON (CITRUS LIMON) MEVASI VA PO‘STLOG‘I TARKIBIDAGI FOYDALI MODDALAR. Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 3(3), 57–60. извлечено от http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/12432