DORIVOR GOJI O’SIMLIGINI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Авторы

  • Rahmatullayeva Dinara O‘tkir qizi Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti talabalari
  • Saparova Nilufar Olimovna Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti talabalari
  • Yaxshiboyeva Gulyuz Shuhratovna Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti talabalari
  • Kamolova Sevara Jamil qizi Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti talabalari

Ключевые слова:

chidamliligi, nasilchilik, iqlim, urug’, landshaf, ekish, godji o`simligi, dorivor o’simliklar.

Аннотация

Dunyoda ishlab chiqarilayotgan dori preparatlarining 60% dan ko`prog‘i o‘simliklardan olinishi ularning tabiiy resurslariga bo`lgan talabning yuqori bo`lishini ta’minlaydi. So`nggi yillarda dorivor o‘simliklarni foydalanilmaydigan yerlarda yetishtirish hamda ulardan xom ashyo tayyorlashda ularning bioekologik xususiyatlarini o`rganish hamda farmatsevtika sanoatiga tadbik etish zaruratini belgilab bermoqda. Bu o‘rinda, o‘zga floralardan keltirilgan hamda mahalliy, istiqbolli dorivor va foydali turlarni turli iqlim sharoitlariga bog‘lik xolda o`rganish, fitokimyoviy xususiyatlarini tadqiq etish hamda dorivor o`simliklarni yetishtirish bilan shug‘ullanuvchi korxonalarda ularni ko`paytirish va xom ashyosini yetishtirish uchun tadbiq etish muxim ahamiyatga ega.

Библиографические ссылки

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14-fevraldagi “Farmatsevtika tarmog’ini jadal rivojlantirish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida” gi PQ-3532-sonli qarori. 9.1 bandi “Dorivor o’simliklar plantatsiyalarini barpo etish”. Toshkent, 2018.

Акбарова М. Х. и др. Оценка состояния ценотических популяций ScutellariacomosaJuz. (Lamiaceae) Ферганской долины //Рациональное природопользование-основа устойчивого развития. – 2020. – С. 12-17.

Ташпулатов, Й. Ш. (2013). Сезонная флора водорослей среднего течения реки Зарафшан. In БОТАНИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ-2013 (pp. 115-116).

Makhammadıev, J. (2020). Mikrokapsülasyonda emülsifiye damlacıkların korunmasında kullanılacak polimerlerin sentezi (Master's thesis).

Djumayeva, G. R., & Isomov, E. E. (2023). BUXORO VILOYATIDA O ‘STIRILGAN ARTISHOK “VIOLETTO” NAVINING ONTOGENEZI. " XXI ASRDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR, FAN VA TAʼLIM TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR" nomli respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, 1(9), 83-87.

Yoqubov, M., Mahammadiyev, J., & Eshonqulova, A. (2023). SABZI VA OLMADAN TAYYORLANGAN MAHSULOTLARNING TARKIBINI O ‘RGANISH. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 872-876.

Egamova, G. O., Isomov, E. E., & Djumayeva, G. (2023). EKMA SEDANA O ‘SIMLIGINING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(19), 190-195.

Boboqandov N. F. DOMINANT OʻSIMLIK TURLARIDA TURLI FASLLARDA VA TURLI YAYLOV INTENSIVLIGIDA PROEKTIV QOPLAM KO ‘RSATKICHLARINING OʻZGARISHI (JANUBIY QIZILQUM) //Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 4. – №. SamTSAU Conference 1. – С. 877-882.

Sidorov, A., & Mustanov, S. (2023). BIR YILLIK GULLARNI YETISHTIRISHNING TEXNOLOGIYASI. Science and innovation in the education system, 2(12), 220-223.

Raxmonov, V., & Xamroyev, A. (2023). O ‘TXO ‘R BALIQLAR UCHUN RYASKA (LIMNA) O ‘SIMLIGIDAN EKOLOGIK TOZA, ARZON VA TO ‘YIMLI OZUQA TAYYORLASH. Science and innovation in the education system, 2(12), 167-171.

Boboqandov, N. F., & Nomozova, Z. B. (2023). Leontice turkum turlarining bioekologik xususiyatlari va ahamiyati. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 679-683.

Djumayeva, G. R. (2022). ARTISHOK “CYNARA SCOLYMUS L.” NING ONTOGENEZI. Academic research in educational sciences, (Conference), 207-210.

Boboqandov, N. F., Nomozova, Z. B., & Rasulova, Z. A. LEONTICE EWERSMANNII BUNGE. NING BIOKIMYOVIY TAHLILI

Загрузки

Опубликован

2024-02-06

Как цитировать

Rahmatullayeva, D., Saparova , N. ., Yaxshiboyeva, G. ., & Kamolova , S. (2024). DORIVOR GOJI O’SIMLIGINI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI. Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 3(3), 53–56. извлечено от http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/12431

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)