OLACHIPOR KARRAK (SILYBUM MARIANUM (L.) GAERTN) NING URUG’INI DALA SHAROITIDA UNISHI.

Авторы

  • Yaxshiboyeva Gulyuz Shuhratovna Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar institut talabalari
  • Saparova Nilufar Olimovna Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar institut talabalari
  • Rahmatullayeva Dinora O’tkir qizi Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar institut talabalari
  • Xamroyev Azimjon Mansurovich Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar institut talabalari

Ключевые слова:

fizik-kimyoviy, olachipor karrak, urug’, introduksiya.

Аннотация

Urug’larining dala sharoitidagi unuvchanligi 3-4 sm chuqurlikda ekilganda olachipor karrakda 87-90% ni tashkil etadi. Optimal ekish muddatlari oktyabr (78% unuvchanlik) va mart (90% unuvchanlik) oylari hisoblanadi.

Библиографические ссылки

Артюшенко З.Т., Федоров Ал.А. Атлас по описательной морфологии высших растений: Семя. - Л.: Наука. 1990. -204 с.

Тютюма Н., Туманян А.Ф. Ранние этапы онтогенеза Silybum marianum при интродукции в условиях Астраханской области // Журнал Нижневолжского Агро университетского комплекса. – Волгоград. Известия. – 2014. – №4. – С. 36.

Boboqandov, N. F., Nomozova, Z. B., Gafurova, G. S., & Saydullayeva, I. S. LEONTICE EWERSMANNII BUNGI NING FENOLOGIK XUSUSIYATLARI.

Ўзбекистон Республикаси “Қизил китоби”. – Тошкент: Chinor ENK, 1998. – Т.1. -256 б.

Boboqandov, N. F., Nomozova, Z. B., & Rasulova, Z. A. LEONTICE EWERSMANNII BUNGE. NING BIOKIMYOVIY TAHLILI.

Nasimova, Z. H., Tashpulatov Y. Sh, and I. U. Mukumov. "METHODS FOR INITIAL PROPAGATION OF SPECIES AND VARIETIES OF ORNAMENTAL LILY (LILIUM L.)." Студенческая наука в 2023 году (2023).

Musaxon, Y., & Jasur, M. (2023). O ‘ZBEKISTONDA YETISHTIRILGAN MIRZOYI QIZIL VA SARIQ SABZI NAVLARINING TARKIBINI O ‘RGANISH. Journal of Universal Science Research, 1(11), 686-689.

Egamova, G. O., Isomov, E. E., & Djumayeva, G. (2023). EKMA SEDANA O ‘SIMLIGINING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(19), 190-195.

Raxmonov, V. N. (2022). AZOLLA (Azolla) VA RYASKA (Lemna) O’SIMLIGIDAN BALIQCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA FOYDALANISH. Academic research in educational sciences, (Conference), 638-640.

Bobokandov, N., & Nomozova, Z. (2023). CHANGE IN THE NUMBER OF PLANT BUSHES THROUGH THE GRAZING GRADIENT OF SOUTHERN KYZYLKUM. Science and innovation in the education system, 2(4), 123-129.

Yoqubov, M., Mahammadiyev, J., & Eshonqulova, A. (2023). SABZI VA OLMADAN TAYYORLANGAN MAHSULOTLARNING TARKIBINI O ‘RGANISH. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 872-876.

Djumayeva, G. R., & Isomov, E. E. (2023). BUXORO VILOYATIDA O ‘STIRILGAN ARTISHOK “VIOLETTO” NAVINING ONTOGENEZI. " XXI ASRDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR, FAN VA TAʼLIM TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR" nomli respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, 1(9), 83-87.

Sidorov, A., & Mustanov, S. (2023). BIR YILLIK GULLARNI YETISHTIRISHNING TEXNOLOGIYASI. Science and innovation in the education system, 2(12), 220-223.

Raxmonov, V., & Xamroyev, A. (2023). O ‘TXO ‘R BALIQLAR UCHUN RYASKA (LIMNA) O ‘SIMLIGIDAN EKOLOGIK TOZA, ARZON VA TO ‘YIMLI OZUQA TAYYORLASH. Science and innovation in the education system, 2(12), 167-171.

Загрузки

Опубликован

2024-02-06

Как цитировать

Yaxshiboyeva , G., Saparova , N., Rahmatullayeva , D. ., & Xamroyev , A. . (2024). OLACHIPOR KARRAK (SILYBUM MARIANUM (L.) GAERTN) NING URUG’INI DALA SHAROITIDA UNISHI. Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 3(3), 48–52. извлечено от http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/12430

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)