JAMIYATNING BO’G’INI VA BIR QANCHA FANLARNING OB’EKTI - SHAXSNI NAZARIY JIHATDAN TAHLILI

Авторы

  • Matyoqubova Shohista Odamboy qizi Toshkent Amaliy fanlar Universiteti “Psixologiya” kafedrasi assistant o’qituvchisi

Ключевые слова:

Shaxs, yetuklik, jamiyat, munosabat, muomala, psixolog, kuzatuv, ijtimoiy - psixologik tizimi.

Аннотация

Shaxs muammosini o’rganish nafaqat psixologiya balki, sotsiologiya, iqtisodiyot, tibbiyot, pedagogika umuman olganda insonni ishtiroki va roli bo’lgan har bir sohada o’rganilishi va tadqiq qilinishi muqarrar. Pedagogik jamoalarda shaxs pixodiagnostikasining amalga oshirilishi nafaqat uyushgan jamoaning garovidir. Psixologiyada shaxs muammosi va shaxsning ijtimoiy - psixologik tizimini psixodiognostikasini tadqiq qilish pedagogik jamolarni o’rganishda ahamiyatli hisoblanadi. Shaxsni tarbiyalovchi makro va mikro muhit tushunchasi.

Библиографические ссылки

Майерс Д.Социальная психология. Интенсивный курс.-СПб.:прайм ЕВРОЗНАК, 2002- 512 с.

Ijtimoiy psixologiya. V.Karimova 2007 B-100

Umumiy psixologoiya M.G.Davletshin, S.M.To’ychiyeva T:.2002

Социология семьи: Учебник / Под ред. проф. А.И. Антонова.- М.: ИНФРА-М, 2005 – С. 220

Ijtimoiy psixologiya.(o’quv qo’llanma) F.A.Akramova. 2007.B-82

G’oziyev E.G’. Muomala psixologiyasi. Т-2001.

www.expert.psychology.ru

www.psycho.all.ru

www.psychology.net.ru

Загрузки

Опубликован

2024-02-05

Как цитировать

Matyoqubova , S. . (2024). JAMIYATNING BO’G’INI VA BIR QANCHA FANLARNING OB’EKTI - SHAXSNI NAZARIY JIHATDAN TAHLILI. Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 3(3), 21–27. извлечено от http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/12407