JAMIYAT SOTSIAL STRUKTURASI VA STRATIFIKATSION JARAYONLAR

Авторы

  • Ergasheva Maxsuda Falsafa fanlar do'ktiri dotsent
  • Aralov Jahongir JDPU Tarix fakulteti talabasi

Ключевые слова:

Jamiyat sotsial, stratifikatsion, sotsial omillar, sotsial tengsizlik.

Аннотация

Stratifikatsiya katta sotsial guruhlarning ierarxik kelishuvi bo’lib, u asosiy resurlarni nazorat qilishga tayanadi. Stratifikatsiya o’zida struktur notenglikni mujassamlashtiradi. Bu holat ushbu guruhlarga a'zolik va va notenglikni tarannum etuvchi mafkura tomonidan qo’llab-quvvatlanish bilan bog’liqdir. Sotsiologiyaning bu masalada sotsial guruhlarni o’rganadi. CHunki bu guruhlar yuqoridagi ierarxiyani tashkil etadi va sotsiolog notenglik shakllanganligi va uni doim saqlanib qolishishiga javob izlaydi.

Библиографические ссылки

Mirziyoyev SH. M. Erkin va farovon, demokratik O’zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. T.: O’zbekiston, 2016. 53b

Mirziyoyev SH.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini taminlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. T.: 2017. 28 b.

Aliev B., Rafiqov G’., Sultonov T., Mullajonova M., Rahmonov B. va

boshqalar. Sotsiologiya. (O’quvqo’llanma). Toshkent: TDYuI nashriyoti. 2006.

Sotsiologiya //O’quv qo’llanma. Ubaydullaeva R.A., Bekmurodov M .B.,

Ota-Mirzaev O. B. va boshq. Toshkent: A. Qodiriy nomidagi xalq merosi,

2002.

Sotsiologiya. Ma’ruzalar kursi. AliqorievN.S, BekmurodovM.B., OtaMirzaevO.B., vaboshq. Toshkent, 2001

Umumiy sotsiologiya. (Aliqoriev N.S va Ubaydullaeva R.T tahriri

ostida) Toshkent: 1999.

Загрузки

Опубликован

2023-11-15