TURIZM SOHASIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI QO’LLASH

Авторы

  • Xodjimuratova Zuxra Zaynitdinovna Oriental universiteti “Aniq fanlar” kafedrasi katta o’qituvchisi

Ключевые слова:

turizm, axborot texnologiyalari, avtomatik bron qilish, onlayn bron qilish, iqtisodiyot, Internet, xizmatlar, masofaviy bron qilish.

Аннотация

Maqolada turizm sohasini rivojlantirishda axborot texnologiyalari va kompyuter tizimlarining o’rni haqida fikr yuritiladi.

Библиографические ссылки

Гасымова, Хавер Агададаш. Информационные технологии в туризме / Хавер Агададаш Гасымова. Текст : непосредственный // Молодой ученый. 2019. № 4 (242). С. 221-223

M.A.Mirzayev. Turizm asoslari: bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari talabalari uchun o ‘quv qo'llanma / 0‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’üm vazirligi. T.: O ‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2011 . - 288 b.

https://xabardor.uz/uz/post/ozbekistonga-2022-yilda-nechta-turist-kelgani-aytildi

Загрузки

Опубликован

2023-11-10