‘’21-ASR TIL O'RGANUVCHILARI UCHUN PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYANING AHAMIYATI”

Авторы

  • Togaymurodova Sevara Sirojiddin qizi “Alfraganus Universiteti, Filologiya fakulteti, Xorijiy filologiya kafedrasi ingliz tili o’qituvchisi”

Ключевые слова:

Inqilobiy pedagogika, psixologiya, 21-asr o‘quvchilari, raqamli texnologiyalar, kognitiv rivojlanish, raqamli savodxonlik, tanqidiy fikrlash ko‘nikmalari, eksperimental ta’lim, loyihaga asoslangan ta’lim, adaptiv ta’lim tizimlari, pozitiv psixologiya.

Аннотация

”21-asr til o'rganuvchilari uchun pedagogika va psixologiyaning ahamiyati” deb nomlangan ushbu chuqur maqola ta'lim va psixologiyaning rivojlanayotgan manzarasini yoritadi. U zamonaviy o‘quvchilarning o‘ziga xos ehtiyojlarini qondirish uchun pedagogik yondashuvlar va psixologik tushunchalarni qanday uyg‘unlashtirish mumkinligi haqida innovatsion istiqbolni taqdim etadi.

Библиографические ссылки

Alridge & Goldman (2007). Collegial Leaders: Teacher Who Want More Than Just a Job. The Clearing House, 70(5), 240-242.

Brown J. (1996). From Teaching to Leaming: A New Paradigm for Undergraduate Education. Change. 27(6). 267-273.

Klopfer, E., Osterweil, S., Groff, J., & Haas, J. (2009). Using the technology of today, in the classroom today: The instructional power of digital games, social networking simulations and how teachers can leverage them. The Education Arcade. Massachusetts Institute of Technology. Retrieved from Pang, L.(2009)A Survey of Web 2.0 - Technologies for classroom learning. International Journal of Learning, 16 (9), p743-759.

Munoz, J. S. (2002). [Dis]integrating: Multiculturalism with technology. Multicultural Education, 10(2), 19. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/216343832?accountid=35812

Postholm, M. B. (2007). The advantages and disadvantages of using ICT as a mediating artefact in classrooms compared to alternative tools. Teachers and Teaching: theory and practice. Vol. 13(6), pp. 587–599

Загрузки

Опубликован

2023-11-06