ESHITISHDA NUQSONI BO’LGAN BOLALAR UCHUN KOXLEAR IMPLANT APPARATI AHAMIYATI VA KOXLEAR IMPLANTLI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA REABLITATSION ISHLAR

Авторы

  • To’lanboyeva Dilshoda Zafarjon qizi NamDU Maxsus pedagogika yo’nalishi (logopediya ) yo’nalishi 3-bosqich talabasi
  • Abdulxamidova Gulnoza Nasriddin qizi NamDU Ta’lim menejmenti kafedrasi o’qituvchisi

Ключевые слова:

Koxlear implantatsiya, karlik, zaif eshituvchi korreksiya,reablitatsiya protsessori.

Аннотация

Maqolada koxlear implantatsiya apparatining tuzilishi va eshitishda nuqsoni bor bo’lgan bolalar uchun ahamiyati,koxlear implantli bolalar bilan reablitatsion korreksiya jarayonlarini o’rganish haqida so’z yuritilgan.

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2014-yil 19-fevraldagi PQ-2133-son qarori.

M.U.Xamidova maxsus pedagogika (O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan o‘quv qo‘llanma) Toshkent -2018

M.Y.Ayupova “Logopediya “Darslik o’zbekiston faylasuflar milliy jamiyati” nashriyoti tashkent 2007

Загрузки

Опубликован

2024-03-31