XALQARO KREDITLARNING O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDAGI ZARURIYAT

Авторы

  • Mirzayeva Sh. Guliston Davlat universiteti Iqtisodiyot ta’lim yo’nalishi 2-kurs Magistrant talaba:

Ключевые слова:

Xalqaro kredit, xalqaro moliyaviy institutlar, Jahon banki, Xalqaro valyuta fondi, Osiyo taraqqiyot banki, xorijiy investitsiyalar, tijorat banklari resurs bazasi.

Аннотация

Ushbu maqolada so’ngi kunlarda O‘zbekiston sharoitida xalqaro kreditlar va ularning milliy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi ahamiyati haqida so‘z yuritiladi. Bugungi kunda O‘zbekiston tijorat banklari uchun resurslar bazasini mustahkamlash bilan bog‘liq muammolar mavjud va bu muammolar banklardagi depozitlar uchun foiz stavkalarining yuqoriligi bilan bog‘liq. Ushbu maqolada hozirda bu muammoning yechimi sifatida xalqaro kredit liniyalaridan foydalangan holda aholi turmush farovonligini oshirish masalasiga e’tibor qaratiladi hamda ushbu masalaning dolzarbligi asoslab beriladi.

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son.

O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 6-noyabrdagi “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 06.11.2019-y., 03/19/580/3994-son.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-maydagi “2020-2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-5992-sonli farmoni // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.05.2020-y., 06/20/5992/0581-son; Qonun ma’lumotlari milliy bazasi, 18.10.2021-y., 06/21/6325/0972- son; 30.12.2021-y., 06/21/42/1224-son, 18.03.2022-y., 06/22/89/0227-son; 10.06.2022-y., 06/22/152/0507-son; 27.04.2023-y., 06/23/62/0232-son.

T.I.Bobakulov, U.A.Abdullayev. Xalqaro valyuta-kredit munosabatlari. Darslik – T.: “Iqtisod-Moliya”, 2019-y.

www.imf.org Total IMF Credit Outstanding Movement from April 01, 2023 to April 10, 2023.

https://ipoteka-bozori.uz/page/ozbekiston-ipotekani-qayta-moliyalashtirishkompaniyasi

Ubaydullayev, S., Shamsutdinov, N., Yoziyev, L., Kurbanov, A., Yuldashev, S., & Hakimova, M. (2020, December). The influence of different aged Black Saxaul plants on distribution, growth and accumulation of aboveground phytomass of Poa Bulboza L. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 614, No. 1, p. 012163). IOP Publishing.

Namazov, Kh., & Khakimova, M. (2020). NEW METHOD OF USING LAND RESOURCES IN THE SUBTROPICAL ZONE OF SOUTH UZBEKISTAN. Innovative Technologylar , (4 (40)), 77-80.

Khakimova, M. Kh. (2021). USING THE “BRAINSTORMING” METHOD IN TEACHING SOIL SCIENCE AS A FACTOR OF ACHIEVEMENT OF EFFECTIVENESS. Bulletin of Science and Education , (6-3 (109)), 56-61.

Juliev, M., Ng, W., Mondal, I., Begimkulov, D., Gafurova, L., Hakimova, M., ... & Saidova, M. (2023). Surface displacement detection using object-based image analysis, Tashkent region, Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 386). EDP Sciences.

Загрузки

Опубликован

2024-03-28