YANGI О‘ZBEKISTONDA EKOLOGIK TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHNI ASOSIY JIHATLARI.

Авторы

  • Xamrayev Sardorbek Sharafutdinovich Termiz davlat pedagogika instituti Falsafa va ma’naviyat asoslari kafedrasi о‘qituvchisi

Аннотация

Ekoturizm-bu tabiiy diqqatga sazovor joylarga tashrif buyurish va ekologik tadbirlarda ishtirok etishni o’z ichiga olgan turizmning bir turi. Bu dunyodagi eng mashhur turizm turlaridan biri bo’lib, dam olish va ta’limning kombinatsiyasidir. Ekoturizm tushunchasi insonning tabiat va atrof-muhitga bo’lgan munosabatining o’zgarishi bilan bog’liq tarixiy evolyutsiya natijasida shakllangan. Ushbu asar ekoturizm fenomenining nazariy va uslubiy asoslarining namoyon bo’lishini ko’rib chiqadi.

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoniga 1-ILOVA 2017 — 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha. 226/5-bet.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoniga 1-ILOVA 2017 — 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha. 226/9-bet.

Musaev H.H. Tourism in Uzbekistan: opportunities and new challenges // European science review, 2017. № 1-2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/tourism-in-uzbekistan-pportunities-and-new-challenges/ (дата обращения: 13.11.2019). file:///C:/Users/user/Downloads/razvitie-ekoturizma-v-uzbekistane.pdf

Khusenova M.G., Rakhmonov Sh.Sh. The development of ecologic tourism // European science, 2018. № 2 (34). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/thedevelopment-of-ecologic-tourism/ (дата обращения: 13.11.2019). file:///C:/Users/user/Downloads/razvitie-ekoturizma-v-uzbekistane.pdf

Шарафутдинович К.С. (2023). Необходимость интеграции процессов экологического образования и обучения в обеспечении стабильности экотуризма в Узбекистане. Лучший журнал инноваций в науке, исследованиях и разработках , 2 (10), 230–233. Получено с https://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/690.

Хамраев Сардорбек Шарафутдинович (2022). О'ZBEKISTONDA EKOTURIZM BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA EKOLOGIK TA'LIM VA TARBIYA JARAYONLARINI INTEGRATIONSYALASH ZARURATI. Восточный ренессанс: Инновационные, образовательные, естественные и социальные науки, 2 (12), 524-528.

Хамраев, С. (2023). ЭКОТУРИЗМ ЖАРАЁНЛАРИНИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ТАРИХИЙ ЭВОЛЮЦИЯСИ. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(11).

Sharafutdinovich, K. S. (2024). Implementation Of Modern Technologies In The Development Of The Sector Of Ecotourism. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 28, 7-10.

Загрузки

Опубликован

2024-03-14