TURLI TILLARIDA ANTROPONIMLRNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI (TURK VA TOJIK TILLARI MISOLIDA)

Авторы

  • Kamolova Sanobar Jabborovna O‘zDJTUdotsenti,f.f.fd.(PhD)

Ключевые слова:

Ijtimoiy,iqtisodiy, til, madaniyat, ijtimoiy hayot, an’ana, urf-odat, Ismlarning psixologik xususiyatlari.

Аннотация

Ushbu mqolada  til va madaniyat, turkcha va tojikcha ismlar, ularning  lingvomadaniy  xususiyatlari  haqida bayon etilgan. Til madaniyat bilan yashaydi, madaniyat esa til bilan birga rivojlanadi va to‘planadi .Turk va tojik tillaridagi ism- fmiliyalarning o‘ziga xos qonunlar asosida ishlatilishi   ifodalangan. Hozirgi kunda   ijtimoiy-iqtisodiy, ijtimoiy-madaniy sharoitlar, oila tiplari, turmush tarzi, mentaliteti va boshqalar,bularning barchasi nomlarda ham o‘z ifodasini topgan.

Библиографические ссылки

Akarsu, O. (2014). Raqamli davrda ingliz tili va adabiyotini o‘rganayotgan universitet talabalarining o‘qish odatlari. Til jurnali/ 3- sahifa

Erol Akarsu • 1998 • Cited by 11 — DARP: Java-based data analysis and rapid prototyping environment for distributed high performance computations..

Golden P. B. Turk Halkları tarihine Giris... – S. 119.

4. Abdurhmonov F.‚ Rustamov A. Қадимги туркий тил... – Б. 101; Golden P. B.

Turk Halkları tarihine Giris... – S. 120.

Абдураҳмонов Ғ.‚ Рустамов А. Қадимги туркий тил... – Б. 105–106;

Загрузки

Опубликован

2024-03-11