YOSHLARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI

Авторы

  • Siddiqov Baxtiyor Saidqulovich Farg‘ona davlat universiteti dotsenti, p.f.n.
  • Qodirova Odinaxon Xayitboy qizi Farg‘ona davlat universiteti talabasi

Ключевые слова:

kitob, kitobxonlik, madaniyat, Renassans, “Yosh kitobxon”.

Аннотация

Mazkur maqolada kitobga va kitobxonlik madaniyatiga turli davrlardagi munosabatlar haqida batafsil so’z yuritilgan.

Библиографические ссылки

Mirziyoev Sh.M “Qonun ustuvorligi inson manfaatlarini ta’minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi garovidir”, T.: “O‘zbekiston”, 2017.

Usmon Joʻrayev, Qamar Usmonov, Guliraʼno Joʻrayeva, Naim Norqulov. 8-sinf "Oʻzbekiston tarixi". Oʻqituvchi. Toshkent-2019. 43-, 103-, 147-b.

O‘zbek tilining izohli lug‘ati.O‘zbekiston nashriyoti.2020-yil.2-jild.

Загрузки

Опубликован

2024-02-12