CHORVACHILIK SOHASIDA KICHIK BIZNESNI TASHKIL ETISHNING IQTISODIY – IJTIMOIY MOHIYATI VA O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Авторы

  • Sattorqulov Obidqul Turdiqulovich Guliston Davlat Universiteti I.f.n., dotsent
  • Eshqulova Hilola Shoyimqul qizi Guliston Davlat Universiteti Tayanch doktoranti

Ключевые слова:

chorvachilik, kichik biznes, tadbirkorlik, sut, go‘sht, uy xo‘jaliklari, qoramolchilik.

Аннотация

Mamlakatda oziq – ovqat xavfsizligi haqida so‘z borganida chorvachilik tarmog‘i va uning ahamiyatini chetlab o‘tish imkonsizdir. Sababi insonlar iste’mol ratsioni tarkigiga kiruvchi asosiy mahsulotlar aynan mana shu tarmoqda yetishtiriladi. Va bunda yirik ishlab chiqaruvchilarga nisbatan mayda tovar ishlab chiqaruvchi korxonalar va uy xo‘jaliklarining ulushi ancha yuqoridir. Shu sababdan chorvachilikda kichik biznesni samarali tashkil etish ham iste’molchilar uchun ham ishlab chiqaruvchilar uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 03.03.2021 yildagi 5017-sonli “Chorvachilik tarmoqlarini davlat tomonidan yanada qo‘llab – quvvatlashga doir qo‘shimcha chora – tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori

Сафронов Н.А. Экономика предприятий: учебник / Н.А. Сафронов [и др.]. – 2-е изд., перер. и доп. - М.: Экономистъ, 2004.- 618 с.

Stat.uz

Sog'in sigir zotlarining reytingi. - [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: http://www.dairynews.ru/news/rejting_molochnyh_porod_korov.html (kirish sanasi 19.11.2017).

Пименов Юрий Алексеевич, Oрганизационно-экономические аспекты развития молочного скотоводства в регионе., диссертация, на соискание ученой степени кандидата экономических наук,. Воронеж – 2018.

Namazov, Kh., & Khakimova, M. (2020). NEW METHOD OF USING LAND RESOURCES IN THE SUBTROPICAL ZONE OF SOUTH UZBEKISTAN. Innovative Technologylar , (4 (40)), 77-80.

Khakimova, M. Kh. (2021). USING THE “BRAINSTORMING” METHOD IN TEACHING SOIL SCIENCE AS A FACTOR OF ACHIEVEMENT OF EFFECTIVENESS. Bulletin of Science and Education , (6-3 (109)), 56-61.

Kiyamov, A., Khakimova, M., Ochilova, M., Razzakov, T., & Begimkulov, F. (2023). Roller-combing machine for preparation of combs. In E3S Web of Conferences (Vol. 390). EDP Sciences.

Juliev, M., Ng, W., Mondal, I., Begimkulov, D., Gafurova, L., Hakimova, M., ... & Saidova, M. (2023). Surface displacement detection using object-based image analysis, Tashkent region, Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 386). EDP Sciences.

Khakimova, M. X., & Bo’riyeva, S. Z. (2022). The Amount of Different Forms of Iron Contained in Soils Formed in Tertiary Reddish Deposits. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 6, 157-162.

Rakhimov, D., Juliev, M., Agzamova, I., Normatova, N., Ermatova, Y., Begimkulov, D., ... & Ergasheva, O. (2023). Application of hyperspectral and multispectral datasets for mineral mapping. In E3S Web of Conferences (Vol. 386). EDP Sciences.

Загрузки

Опубликован

2024-02-08