KURASHCHILARDA UMUMIY VA MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIK ASOSLARI

Авторы

  • Asrorov S. Turkiston yangi innivotsiyalar universiteti magistranti

Ключевые слова:

Jismoniy sifatlar, jismoniy tayyorgarlik, umumiy tayyorgarlik, maxsus tayyorgarlik, yordamchi tayyorgarlik, yuklama.

Аннотация

Mazkur maqolada kurashchilarning sport mashg’ulotlari jismoniy tayyorgarlikning metodik hamda ilmiy jihatlari yoritib berilgan.

Библиографические ссылки

2017-yil 3-iyun ‘’Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to’g’risida’’gi PQ-3031-son

2017-yil 2-oktabrdagi ‘’Kurash’’ milliy sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risidagi PQ-3306-son[2],

2018-yil 5-martdagi ‘’Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida’’gi PF-5368-sonli[3]

N.A.Tastanov. ‘’Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati’’Toshkent -2017

Верхошанский Ю.В Основы специальной физической подготовки спортсмена. М 1988

Керимов Ф.А Кураш тушаман Т.1990

Kerimov F.A Sport kurashi nazariyasi va uslubiyoti T.2005

Загрузки

Опубликован

2023-11-11