DORIVOR BO’YIMODARON(ACHILLEA MILLEFOLIUM L.) O‘SIMLIGINING TARKIBI VATARQALISHI

Авторы

  • Yalgasheva Baxtigul Safarovna Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar institute magistranti

Ключевые слова:

dorivor, bo‘ymadaron, rizomatik, poya, Chamazulen.

Аннотация

Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash,   ularning urug‘chiligini  yo‘lga  qo‘yishni  rivojlantirish  bo‘yicha  ilmiy tadqiqotlar  ko‘lamini  kengaytirishga  oid  chora-tadbirlari  to‘g‘risidagi  qonunga muvofiq ishlarni amalga oshirish.

Библиографические ссылки

San Marcos Growers horticulture – The Yarrow Lawn. Accessed 31 January 2013.

Tashpulatov, Y. S., Nurniyozov, A. A., Kabulova, F. D., Umurzakova, Z. I., & Dustov, B. S. (2020). Taxonomic Analysis of the Hydrophilic Flora of the Samarkand Region (Uzbekistan).

Усмонов, И. С., & Ташпулатов, Й. Ш. (2021). Способы выращивания спаржи (Asparagus L.) в условиях слабозасолённых почв Хатирчинского района (Самарканд, Узбекистан). Вестник науки, 3(6-1 (39)), 151-157.

Bert Wilson (29 July 2012). "Las Pilitas Nursery horticultural treatment: Achillea millefolium var. californica". Laspilitas.com. Retrieved 19 May 2013.

Erkhonovich, I. E., & Toshpulatov, Y. (2022). Influence of Soil Salt on Growth, Development and Seed Productivity of Artichoke Varieties. American Journal of Plant Sciences, 13(5), 557-563.

Karamenderes, C. ve Kesercioğlu, T. (2002). Türkiye'de Yayılış Gösteren Achillea L. cinsine Ait Bazı Taksonların Kromozom Sayıları, 14.BİHAT, 29-31 Mayıs, Eskişehir, poster, A13.

Boboqandov, N. F., Nomozova, Z. B., Gafurova, G. S., & Saydullayeva, I. S. LEONTICE EWERSMANNII BUNGI NING FENOLOGIK XUSUSIYATLARI.

Mahammadiyev, J., Yoqubov, M., & Eshonqulova, A. (2022). QISHLOQ XO'JALIGI PESTITSIDLARIDA ISHLATILADIGAN GERBITSID VA INSEKTITSIDLARNI SAQLASHDA KAPSULALASHNING AHAMIYATI. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(6), 277-279.

Huo C., Li Y., Zhang M., Wang Y., et al. Cytotoxic Flavonoids From The Flowers Of Achillea millefolium L. Chemistry of Natural Compounds., 2013. 48(6).

Christenhusz M.J.M., Fay M.F., Chase M.W., Plants of The World. Chicago: University of Chicago Press; 2017. 602-603.

O‘G‘Li, M. N. J., & Mahammadiyev, J. N. O. G. L. (2022). QISHLOQ XO’JALIK MAHSULOTLARINI SAQLASHNING XALQ XO’JALIGIDAGI AHAMIYATI. Academic research in educational sciences, (Conference), 485-488.

Boboqandov, N. F., et al. "JANUBI-G’ARBIY QIZILQUMDA LEONTICE INCERTA PALL NING TARQALISHI."

Mahammadiyev, J., Yoqubov, M., & Nurmanova, I. (2023). ZARARKUNANDALAR VA HASHAROTLARGA QARSHI KURASHUVCHI VOSITALARNING MIKROKAPSULLARI. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 1201-1205.

https://www.researchgate.net/publication/305083169_ASSESSMENT_OF_GENETIC_DIVERSITY_IN_SOME_WILD_PLANTS_OF_ASTERACEAE_FAMILY_BY _RIBOSOMAL_DNA_SE-QUENCE.

Загрузки

Опубликован

2023-11-06

Как цитировать

Yalgasheva, B. . (2023). DORIVOR BO’YIMODARON(ACHILLEA MILLEFOLIUM L.) O‘SIMLIGINING TARKIBI VATARQALISHI. Science and Innovation in the Education System, 2(12), 26–29. извлечено от http://econferences.ru/index.php/sies/article/view/9426