“PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYADA INNOVATSION TADQIQOTLAR”

Авторы

  • Bekmuratova Shirin Ulug’bekovna Alfraganus Universiteti, Filologiya fakulteti, Xorijiy filologiya kafedrasi ingliz tili o’qituvchisi

Аннотация

“Pedogogika va psixologiyada innovatsion tadqiqotlar” sarlavhali ushbu keng qamrovli tesis pedagogika va psixologiya bilan chambarchas bog’liq bo’lib, ta’limni o‘zgartirish salohiyatiga ega bo‘lgan ilg‘or tadqiqotlar va innovatsion amaliyotlar haqidagi kerakli ma’lumotlarni yoritib beradi. Mualliflar turli mavzularni, jumladan texnologiyaning ta'lim natijalariga ta'sirini, kognitiv rivojlanish nazariyalarini va samarali o'qitish va o'rganishda hissiy intellektning rolini o'rganadilar.

Библиографические ссылки

Gee, J. P. (2003). What video games have to teach us about learning and literacy. Computers in entertainment (CIE), 1(1), 20-20.

Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. Bantam.

Piaget, J. (1970). Science of education and the psychology of the child. Orion Press.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.

Загрузки

Опубликован

2023-11-06