BADIIY MATNLARDA NUTQIY AKT NAZARIYASIGA DOIR BA’ZI MULOHAZALAR

Авторы

  • Ashirov Odilbek Maxsudovich QQDU “O‘zbek tilshunosligi” kafedrasi o‘qituvchisi

Ключевые слова:

badiiy matn, nutqiy akt,nutqiy ta’sir, matn tahlili, lison, lokutsiya, lakutiv akt.

Аннотация

Mazkur maqolada badiiy matnlardagi nutqiy akt nazariyasiga doir qarashlar aks etgan. Badiiy matn tahlilida nutqiy aktning qo‘llanilishi va matnlardagi o‘rni haqida taklif va tavsiyalar berib o‘tilgan. Qolaversa so‘zlovchining badiiy matndagi nutqiy akti misollar yordamida izohlangan.

Библиографические ссылки

Hakimov M. O‘zbek pragmalingvistikasi asoslari. Toshkent “Akademnashr” 2013.

Saparov Sh. Pragmalingvistika. Samarqand DUTU. Toshkent 2008.

O.G.Pocheptsov 1986. 24-bet.

Do‘stmuhammad X. “Qissalar” “Sharq”. – T. 2011.

Do‘stmuhammad X. “Beozor qushning qarg‘ishi” hikoyalar. “Sharq” 2006

Загрузки

Опубликован

2023-09-18