TABIAT ASRASHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR O`RNI

Авторы

  • M.M.Mamatqulov Surxon davlat qo`riqxonasi ilmiy ishlar bo`yicha direktor o`rinbosari
  • U.T.Murtazayev Katta ilmiy xodimlar
  • B.I.Boymamatov Katta ilmiy xodimlar

Ключевые слова:

Ekologiya, Ekoinnovatsiya, qo`riqxona, texnologiya, qulayliklar, foydalanish, jihatlari

Аннотация

Maqolada innovatsiyalar zamonaviy texnologiyalar hayotimizning balki turli sohalarga ham o`z tasirini ko`rsatmoqda jumladan tabiatni asrash va uni muhofaza qilishda soha mutaxassislarining ishini yengillashtirish bilan bir qatorda sohaning shaffof tarzda rivojlanishiga ham o`z o`rni bor. Texnologiyalar sohaning ajralmas qismiga aylanib, ishlash tarzimizni tubdan o'zgartirdi. Bu texnologiyalar orqali ekologik huquqiy javobgarlik, hayvonat olami vakillarini yaqindan o`rganish imkoniyatini yaratib berish masalalari haqida fikrlar yuritilgan.

Библиографические ссылки

Теличенко В.И. «Зеленые» технологии среды жизнедеятельности: понятия, термины, стандарты// Вестник МГСУ//2017

Удовиченко Д.И. Высокие технологии//Мировая наука//2019 - №6 - С. 476-479 УДК: 001.895//

Колчанов Н.А. Компьютерная системная биология и биоинформатика: задачи и методы // Марчуковские научные чтения. 2019. №2019. С.10

Arts K., van der Wal, R. & Adams, W.M. Digital technology and the conservation of nature. Ambio 44, .2015. p. 661–673

https://dzen.ru/a/ZNCxqpVZe1uXM-ue

Загрузки

Опубликован

2024-03-21