TOMAS HARRIS ASARLARIDA PSIXOLOGIK TRILLER JANRI AN’ANALARI

Авторы

  • Samandarova Sojida Furqat qizi Oʻzbekiston davlat jahon tillari universiteti 2-kurs tayanch doktoranti

Ключевые слова:

psixologik triller, manipulyatsiya, chiller janri, saspens, prototip

Аннотация

Mazkur maqoladan psixologik metod tamoyillariga tayanilgan holda amerikalik yozuvchi Tomas Harrisning Gannnibal Lekter tetrologiyasi misolida triller janrining xususiyatlari va yozuvchi tomonidan qo’llanilgan janrga xos badiiy-uslubiy vositalar tahlili o’rin olgan. Harrisning o’tkir syujetli trillerlari orqali qahramon badiiy psixologizmini tadqiq etish badiiy adabiyotning ahamiyatini yuksaltirishda muhim oʻrin tutadi.

Библиографические ссылки

James N.Frey. How to Write a Damn Good Thriller: A Step-by-Step Guide for Novelists and Screenwriters. St. Martin’s Publishing Group, –248 p.

Harris T. Harris T. Qoʻzichoqlar sukunati. –Toshkent: Yangi asr avlodi, 2023. –431 b.

Harris T. Qizil ajdarho. – Toshkent: Zukko kitobxon, 2021.–495 b.

Pittard Ch. (2012). Psychological Thrillers. In the Encyclopedia of the Gothic (eds W.Hughes, D.Punter and A.Smith). 531-533 pp. https://doi.org/10.1002/9781118398500.wbeotgp014

Psychological thriller. Oxford Living Dictionaries. https://en.oxforddictionaries.com/definition/psychological_thriller

Thriller: Stories to keep you up all night. Ed.Patterson J. Ontario, Canada: MIRA Books, 2006.–576 p.

Загрузки

Опубликован

2024-03-12