TARMOQ TЕXNOLOGIYALARIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI

Авторы

  • Xusenov Murodjon Zoxirovich Buxoro davlat universiteti

Ключевые слова:

Taʼlim, ijtimoiy tarmoqlar, zamonaviy taʼlim, axborot texnologiyalari. axborot xavfsizligi, kiberhujum, tarmoq skanerlari, tarmoq.

Аннотация

Bu maqolada mamlakatimizdagi taʼlim sohasidagi yangiliklar, ijtimoiy tarmoqlarning turli xil turlari va ularning zamonaviy taʼlim tizimida oʻz ahamiyatini koʻrsatish maqsadida mualliflar tomonidan keng yoritilgan. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarning turli xil turlari va ularning zamonaviy taʼlim vositalarini taʼlim tizimida qanday amalga oshirish kerakligi boʻyicha takliflar va tavsiyalar mavjud. Va shuningdek ushbu maqolada, mualliflar axborot xavfsizligi va uning turli shakllari haqida tahlil olib borishganlar.

Библиографические ссылки

«Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boʻyicha harakatlar strategiyasi toʻgʻrisida»gi F-4947-sonli Farmoni.

Oʻzbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. Toshkent oqshomi. 2020 yil, 25 yanvar. № 13 (14064).

Mirziyoyev SH.M. Tanqidiy tahlil, qilish tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik — xar bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi boʻlishi kerak. -T.: Oʻzbekiston, 2017

S.S.Gʻulomov va boshqalar. Axborot tizimlari va texnologiyalari: Oliy oʻquv yurti talabalari uchun darslik / Akademik S.S. Gʻulomovning umumiy tahriri ostida. — Т., «Sharq», 2000.

The pedagogy of Ihe Massive Oen Online Course: the UK view. Sian Bayne and Jen Ross, the University of Edinburgh. The Higher Education A cad emy .2013.

Ergashevich, E. A. (2023). internet tarmogʻi axborot xurujlari. инновации в педагогике и психологии, 6(3).

Ergashevich, E. A. (2023). Talaba yoshlar media savodxonligi-davr talabi. инновации в педагогике и психологии, 6(3).

Ergashevich, E. A. (2023). Internet Tarmogʻi Xizmat Turlarining Zamonaviy Tahlili. Journal of Innovation in Education and Social Research, 1(3), 174-176.

Загрузки

Опубликован

2024-03-11