OʻQITUVCHILARNI ZAMONAVIY DASTURLAR ASOSIDA OʻQITISHNI TIZIMLASHTIRISH MUAMMOLARI

Авторы

  • Ali Axmedovich Allambergenov Nukus davlat pedagogika instituti akademik litseyi matematika fani o’qituvchisi

Ключевые слова:

modellashtirish, dastur, simulyatsiyalash, COMSOL, LabVIEW, Adams, PowerShape, FeatureCAM.

Аннотация

Ushbu tezisda o`qituvchilarga ixtisoslik fanlarini o‘qitishda samara beradigan modellashtiruvchi dasturlarining mohiyati, afzalliklari va ulardan foydalanish imkoniyatlari yoritilgan. Tezisda asosan texnologik ta`lim, modellashtirish sohalariga urg`u beriladi.

Библиографические ссылки

Gaffarov F.X. Maxsus fanlar bo‘yіcha elektron ta’lіm resurslarі bazasіnі yaratіsh va ularnіng masofadan foydalanіsh metodіkasі. P.f.f.d. Dіss. Avtoref. Toshkent. 2018 yіl.5 bet.

COMSOL Multіfіzіka uchun qo'llanma. - www.comsol ro'yxatіga kіrіtіlgan AQSh patentlarі bіlan hіmoyalangan. com/patents va AQSh patentlarі 7,519,518; 7 596 474; 7 623 991; va 8 457 932. Patentlar kutіlmoqda., 2014. 1262 s.

“CAD/CAM & Rapіd prototypіng applіcatіon evaluatіon”, 1-nashr © 2010 Mіltіadіs A. Boboulos PhD&bookbon.com.

SolіdWorks® dasturіy ta'mіnotіnі o'rgatіsh bo'yіcha o'qіtuvchіlar uchun qo'llanma. © Dassault Systèmes SolіdWorks Corporatіon, 1995-2010; Dassault Systèmes S.A., 300 Beyker prospektі, Konkord, Mass. 01742 AQSh.

Janabergenova, A. J. (2021). Setting Goals on Smart Techniques and Affecting Student Motivation. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 9333-9336.

Janabergenova, A. J. (2018). Organization and Forms of Students’ Independent Work on Higher Mathematics at Pedagogical University. Eastern European Scientific Journal, (2).

Жанабергенова, А. Ж. (2023). Ахборотлашган таълим муҳитида талабаларнинг мустақил иш фаолияти методикасини такомиллаштириш. Novateur Publications, 6, 1-142.

Jaksılıkovna, J. A. (2022). Ta’lim jarayonini bulutli xisoblash texnologiyasi asosida tashkil etishning pedagogik omillari. Gospodarka i Innowacje., 23, 77-82.

Prenov, B., & Tarkhanov, N. (2003). Kernel spikes of singular problems.

Barakbaevich, P. B., & Turganbaevich, O. E. (2023). Teaching to solve geometric problems using the method of vectors and coordinates. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 689-695.

Prenov, B. B., & Tarkhanov, N. N. (1992). Martinelli-Bochner singular integral. Siberian Mathematical Journal, 33(2), 355-359.

Prenov, B. B., & Tarkhanov, N. N. (1992). On the singular Martinelli–Bochner integral. Sibirskii Matematicheskii Zhurnal, 33(2), 202-205.

Загрузки

Опубликован

2024-03-04