XALQ MAQOLLARI VOSITASIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.

Авторы

  • Murodova Farangis G’anisherovna Maktabgacha ta’lim tashkilotlari rahbar va mutaxasislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti, tayanch doktoranti

Ключевые слова:

milliy ma’naviy meros, xalq og’zaki ijodi, maqol, matal, nutq, nutqiy madaniyat, kommunikativ nutq, diologik va monologik nutq.

Аннотация

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish metodikasini xalq maqollari vositasida takomillashtirish. Xalq og‘zaki ijodi namunalari vositasida yoshlarni ma’naviy-axloqiy rivojlantirish, ularni barkamol inson sifatida shakllantirish, ularda nutq madaniyatini tarkib toptirishda foydalanish, qadriyatli yondashuvlar asosida jamiyatni rivojlantirishning me’yoriy- uslubiy ta’minotini kengaytirish.

Библиографические ссылки

Karpova S.N. Bolalarda so'z yo'nalishining o'ziga xos xususiyatlari // S.N. Karpova, I.N. Kolobov. M.: Drofa, 2000. 281 b.

Makarova V.N. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish sohasidagi pedagogik mahorat va ularni bo'lajak tarbiyachilarda shakllantirish shartlari. [Elektron resurs] V.N. Makarov. Kirish rejimi: https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-umeniya-v-oblasti-rechevogo-razvitiya-detey-doshkolnogo-vozrasta-i-usloviya-ih-formirovaniya-u-buduschih-vospitateley (sana Kirish: 06.07.2019).

Fuqarolik ta’limi (“Fuqarolik tarbiyasida innovatsion o‘qitish usullari” maktab-seminari tajribasidan): Qo‘llanma o'qituvchilar va psixologlar uchun // L. G. Kirilyuk, V. V. Velichko, D. V. Karpiyevich, E. F. Karpiyevich. - Minsk: Texnologiya, 2000. - 175 p.

Загрузки

Опубликован

2024-02-06