KOMPIYUTERLARNING MA’LUMOTLARNI QAYTA ISHLASH BILAN BO’G’LIQ BIROR MASALANI YANGI AXBOROT TEXNOLOGIYASI DOIRASIDA SAMARALI BAJARISH UCHUN QO’LLANILADIGAN IMKONIYATLARI.

Authors

  • D.D. Mirzaakbarov Farg‘ona davlat universiteti axborot texnologiyalari kafedrasi o‘qituvchisi
  • G. G’oyibjonova Far’ona davlat universiteti matematika –informatika fakulteti 2 - bosqich talabasi

Keywords:

EHM, Elektron, Laptor, Note Book, Organizer, Digital Assistant.

Abstract

Ushbu ilmiy maqolada elektron hisoblash mashinalari va kompyuterlar to’g’risida umumiy tushunchalar bayon etilgan bo’lib, shaxsiy kompiyuterlarni ma’lumotlarni qayta ishlash bilan bo’g’liq biror masalani yangi axborot texnologiyasi imkoniyatlaridan foydalanib, samarali bajarish uchun qo’llaniladigan kompiyuterning yangi imkoniyatlari haqida so’z boradi.         

References

Бройдо В.Л. Вичислителниэ системи, сети и телекоммуникатсии. СПб. Питер: 2009.

Nigmatov X., Tursunov N. Kompyuter tizimlari va tarmoqlari. O’quv qo’llanma. “Toshkent islom universiteti nashriot-matbaa birlashmasi” nashriyoti. Toshkent shaxri. 2018 й. 184 bet.

Nigmatov X., Tursunov N. Axborot xavfsizligi. O’quv qo’llanma. “Toshkent islom universiteti nashriot-matbaa birlashmasi” nashriyoti. Toshkent shaxri. 2018 й. 120 bet.

Mirzaakbarov D.D., Ismoilova D.S. “Oliy ta’lim muassasalarida bulutli texnologiyalardan foydalanish metodikasi” Qaraqalpaqstan Baspa sөz hәm xabar agentligi tarepinen, 4/2-san 2023 iyul.Nukus.

Muzaffarxonov Saida’loxon, Mirzaakbarov Dilshodbek Dovlatboyevich “Sun’uy Intelekt Yordamida Pochta Xizmatini Tashkil Qilish” Miasto Przyszłości Kielce 2023.

Хорошевский В.Г. Архитектура вычислительных систем, учебноe пособиe. М.: Изд. МГТУ им. Н.Э.Баумана. 2009.

Downloads

Published

2023-11-20