O'ZBEK ETNOLINGVISTIK MADANIYATIDA OILA TUSHUNCHASI

Authors

  • Shukurova Nodira Bahtiyor qizi O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Keywords:

oila, jamiyat, shaxslararo munosabatlar, nikox, ijtimomoiy rol, ijtimoiy maqom, oilaviy muxit.

Abstract

Ushbu maqolada oila tushunchasi, asosiy xususiyatlari, oilaning turlari, mazmun va mohiyati, oilaning jamiyat hayotidagi o‘rni, oilalarni o‘rganishda yaxlit bir tizim sifatidagi qarashlar o‘rganilib, tahlil qilingan. ila, nikox munosabatlarining moxiyatini xozirgi kunning yoshlariga tushuntirishda ijtimoiy munosabatlar rolining muhimligi va shuning bilan birga nikoxning tub mohiyati xaqida ma’lumot beriladi.

References

Hayot kitobi: yosh oilalar uchun inseklopidek qo’llanma. – T.: “Sharq”, 2011.

Bo’lajak kelinlarga eslatma. “AZMIR NASHR PRINT” MCHJda 2019

Toshkent.

Yuz bir hadis va uning sharhi kitobi: Toshkent “Mehnat ” nashriyoti 1991.

Forum.ziyouz.com sayti

https:uzlidep.uz news-of-uzbekistan. sayti.

O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2016.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi – Toshkent: Adolat, 2018.

Ganieva M.X, Latipova N.M., Karamyan M. Ijtimoiy ish asoslari. Uslubiy

qo‘llanma. – Toshkent: 2010

Технологии социальной работы с семьй и детьми. Учебное пособие.

Ростов н/Д: Феникс, 2018. 259 с.

Downloads

Published

2023-11-08

How to Cite

Shukurova , N. . (2023). O’ZBEK ETNOLINGVISTIK MADANIYATIDA OILA TUSHUNCHASI. Models and Methods in Modern Science, 2(12), 33–35. Retrieved from http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/9473