O`ZBEKISTON VA ERON ISLOM RESPUBLIKASI O`RTASIDA SAVDO ALOQALARINI KUCHAYTIRISH MASALALARI SHARHI

Authors

  • Ahrorov Botir Baxodirovich Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Buxoro viloyati hududiy boshqarmasi, Xorijiy tillar ommalashtirish bolimi bosh mutaxassisi

Keywords:

Eron, O`zbekiston, savdo, transport, temir yo`l, boj.

Abstract

Ushbu maqolada O`zbekiston hamda Eron o`rtasida savdo aloqalarini yo`lga qo`yish imkoniyatlari, transport-logistika masalalari, tovar aylanmasini tashkil etish istiqbollari muhokama etiladi.

References

V.І.Mesamed. Eron Markazіy Osіyoda: yіgіrma yіllіk muloqot. M., 2010 yіl. 266 st

Dehg‘onіy-Fіruzobodіy S.D. Eron Іslom Respublіkasіnіng tashqі sіyosatі. Tehron, 2010. – B.130.

Mamedova N.M. XX asrda Eron. Іqtіsodіy rіvojlanіshda davlatnіng rolі. - M., 2017 yіl.

Mehdі Sanaі. Eronnіng MDHnіng Markazіy Osіyo mamlakatlarі bіlan aloqalarі. (Іjtіmoіy-sіyosіy va іqtіsodіy jіhatlarі). - M., 2012 yіl.

www.ziyonet.uz

Downloads

Published

2023-11-07