BALIQLARNING RAFIDASKARIDOZ KASALLIGI VA UNI OLDINI OLISH CHORALARI

Authors

  • Adhamjan Atabayev Faziljanovich Andijon qishloq xo’jaligi va agrotexnologiyalar instituti assistenti
  • Sultonov Shoxiddin Andijon qishloq xo’jaligi va agrotexnologiyalar instituti talabalari
  • Abdujabborov Iskandar Andijon qishloq xo’jaligi va agrotexnologiyalar instituti talabalari
  • Xabibullayev Izzatillo Andijon qishloq xo’jaligi va agrotexnologiyalar instituti talabalari
  • Ro’zimatov Mirzabobur Andijon qishloq xo’jaligi va agrotexnologiyalar instituti talabalari

Keywords:

rafidaskaridoz, raphidascaris acus, gelmint, nematoda, invasion bosqich, oraliq xo’jayin, qo’shimcha xo’jayin.

Abstract

Ushbu maqolada baliqlarning gelminotoz kasalliklaridan biri hisoblangan rafidaskaridoz haqida so’z yuritilgan. Maqolada bu kasallikning kelib chiqishi, uning qo’zg’atuvchisi bo’lgan Raphidascaris acus va uning rivojlanish biologiyasi, uning yuqish yo’llari haqida ma’lumotlar keltirilgan. Yana ushbu maqolada kasalliklning epizootologik ma’lumotlari, baliqlar organizmida kechadigan patanatomik o’zgarishlar, kasallika qarishi kurash va oldini olish tadbirlari haqida ma’lumotlar berilgan.

References

https://arktikfish.com/index.php/bolezni-ryb/199-rafidaskaridoz

https://www.mindat.org/taxon-4346670.html

Baliq kasalliklari bo'yicha qo'llanma. Ed. V.S. Osetrova. M., "Kolos", 1978 - 351

Бауер О.Н. и др. – Болезни прудовых рыб. М. «Колос», 1981. 350 c.

Болезни рыб и водная токсикология. Вып. 32. ВНИИПР. 1981.Bauyer

Eshova X.S. Baliq kasalliklari. –Toshkent. 2013. 100 b.

Василков Г.В., Грещэнко Л.И., енгашев В.Г. и др. Болезни рыб / Под ред. 8.В.С.Осетрова. - М.: Агроиздат, 1989. - 288 с.Vasilkov G.V.

Downloads

Published

2023-05-31