ZAMONAVIY INSONIYATNING MADANIY XILMA XILLIGI VA FALSAFANING INTEGRATSION VAZIFASI.

Authors

  • Bekmirzayev Ahrorbek Shavkatbek o’g’li Sharq falsafasi va madaniyati tarixi ta’lim yo’nalishi 2-kurs talabasi.
  • Omonova (Ravshanova) Mahfurat Muradovna Ilmiy rahbar: “PhD” o’qituvchisi. Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti,

Keywords:

madaniyat, globalizm, determinizm, axloq, til, ta’lim, tolerantlik, inson huquqlari.

Abstract

Quyida madaniyat tushunchasi, madaniy tizimlar va insoniyatning integratsion yo’li mohokama qilinadi. Biz bunda falsafaning o’rni hamda ahamiyati kabi masalalarga ham yuzlanamiz. Nega insoniyat madaniy xilma xil hamda golabal dunyoda o’zaro integratsiya qanday ta’minlanishi kerak? kabi savollarga javob topishga harakat qilamiz.

References

Sodiqov Q. Qadimgi Turkiy xalqlarning diniy-falsafiy qarashlari. Toshkent Davlat Sharqshunoslik instuti, Toshkent, 2004.

Nazarov Q. G’oyalar falsafasi (tajribaviy qo’llanma), Akademiya, Toshkent, 2011.

Nazarov Q. Qadriyatlar falsafasi (aksiologiya), Faylasuflar milliy jamiyati, Toshkent, 2004.

Po’latova D., Qodirov M., Sulaymonov J. Sharq falsafasi va madaniyati tarixi, Toshkent, 2018.

Shermuxamedova N. Inson falsafasi, Innovatsiya-Ziyo, Toshkent, 2020.

Downloads

Published

2023-05-16