ИҚТИСОДИЁТДА ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИҲАЛАРИНИ МОНИТОРИНГИГА БЎЛГАН ЁНДАШУВЛАР КОНСЕПСИЯСИ

Authors

  • Йўлдошев Шухратмирза Турсунбой ўғли Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Бизнес ва тадбиркорлик олий мактабининг “Лойиҳа бошқаруви” мутаҳассислиги тингловчиси

Keywords:

инвестиция, лойиҳа, мониторинг, инвестицион лойиҳа, инвестицион лойиҳалар мониторинги.

Abstract

Ўзбекистонда ивестициялар фаолиятини хозирги ҳолати, инвестиция, уни моҳияти, иқтисодий характери кенг ёритилган Шу билан бирга, инвестицион лойиҳаларни амалга ошириш мониторингини такомиллаштиришда мамлакат бажариши керак бўлган ишлар, инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш мониторингини такомиллаштиришда таъсир этувчи омиллар, инвестицияларни мониторинг қилишдаги бешта асосий талаблар ҳамда инвестицияларни мониторинг қилиш ва бошқариш босқичлар келтирилган.

References

Ўзбекистон Республикаси Президенти Sh.M. Мирзиёевнинг “2019 йил учун мўлжалланган энг муҳим устувор вазифалар ҳақидаги Олий мажлисга мурожаатномаси.” // “Тошкент оқшоми” газетаси, 2018 йил 29 декабр, 250-сон.

Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 9 декабрдаги “Инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Қонуни. 2-модда.

Бочаров В.В. Инвестиции: Учебник – 2 – е издании – СПб: “Питер” 2009, -348 с.

Batirovich, Alimov Bahodir, and Ablazov Shohruh Abdukahharovich. "ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF CLUSTERS IN THE AGRICULTURAL SECTOR BASED ON THE PRINCIPLES OF COOPERATIVE RELATIONS AND INTEGRATION." EPRA International Journal of Agriculture and Rural Economic Research (ARER) 9.9 (2021): 1-1.

Shokhazamiy, S., & Alimov, B. (2019). Methods for complex retro-forecast analysis and complex forecasting of the accounting balance in terms of the interests of investors of insurance companies. International Journal of Research in social sciences, 9(7), 652-672.16.

Alimov, B. (2019). Uzbekistan-EUROPE AND CENTRAL ASIA-P144856-Improving Pre-primary and General Secondary Education Project-Procurement Plan.

Alimov, B. (2016). Ўзбекистон республикаси давлат ҳокимияти тизимида президент ва бош вазир муносабатларининг конституциявий-ҳуқуқий асослари. O ‘zbekiston qonunchiligi tahlili, (4), 27-31.

Alimov, B. B. (2021). THEORETICALISSUES OF BUSINESS PERFORMANCE ANALYSIS OF ENTITY. Архив научных исследований, 1(1).

Kholbaev PhD, B., & Alimov PhD, B. (2020). IMPORTANCE OF THE PLANNING TOOL IN PROJECT EFFICIENCY. International Finance and Accounting, 2020(5), 24.

Shohaʼzamiy, S., & Alimov, B. (2019). Суғурта компаниялари инвесторлари манфаати позициясидан бухгалтерия балансини комплекс ретропрогноз таҳлил қилиш методи. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, (4), 172-189.

Downloads

Published

2023-05-13

How to Cite

Йўлдошев, Ш. . (2023). ИҚТИСОДИЁТДА ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИҲАЛАРИНИ МОНИТОРИНГИГА БЎЛГАН ЁНДАШУВЛАР КОНСЕПСИЯСИ. Models and Methods in Modern Science, 2(6), 120–127. Retrieved from http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/6778