ZAMON TALABIGA JAVOB BERADIGAN QURILISH MATERIALLARI

Authors

  • Tojiboyeva Nozima Yorqin qizi Jizzax politexnika instituti

Keywords:

Monolit ramka, zamonaviy binolar, kam harajat qurilish materiallari, modul, monolit ramka.

Abstract

Ushbu maqolada hozirgi kunda zamonaviy qurilishda o’z o’rniga ega bo’lgan va juda qulay bo’lgan, tayyor qurilish materiallarini uchratish yangilik bo’lmay qoldi. Buning uchun dunyo bozorida yetakchi oʼrinni qurilish tarmogʼining asosi hisoblangan, zamonaviy qurilish materiallari egallab kelmoqda.

References

https://jutes.ru/uz/sovremennye-stroitelnye-materialy-primenenie-novyh-tehnologii-v-stroitelstve/

https://www.youtube.com/watch?v=sh4GXTfH8ZY&t=4s

https://yuz.uz/uz/news/yangi-turdagi-qurilish-materiallari--amaldagi-holat-mavjud-ilmiy-salohiyat-va-istiqboldagi-rejala

Gaybullayevich, R. M. (2022). The Life Of Zaki Validi Is A Great Value For The National Culture Of The Turkic Peoples. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 1868-1870.

Рахматов, М. Г., & оглы Джабборов, М. С. (2021). ДЕМОКРАТИК ИСЛОҲОТЛАРНИ ЧУҚУРЛАШТИРИШДА МАҲАЛЛА ИНСТИТУТИНИНГ РОЛИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 4(9).

Рахматов, М. Г. (2021). 1917 ЙИЛДА ЎТКАЗИЛГАН БУТУНТУРКИСТОН МУСУЛМОНЛАРИНИНГ ҚУРУЛТОЙЛАРИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 4(6).

Рахматов, М. (2015). Источниковедческий анализ темы голода в Туркестанской АССР. Востоковедения, 4(4), 104-111.

Raxmatov, M. G. TURKISTON OʻLKASIDA OCHARCHILIKNING BOSHLANISHI (1917-1918-Y.). ILMIY AXBOROTNOMA, 12.

Рахматов, М. Г. (2021). 1917 ЙИЛДА ЎТКАЗИЛГАН ҚУРУЛТОЙЛАР ҲАМДА ТУРКИСТОН ЎЛКА МУСУЛМОНЛАРИ ШЎРОСИНИНГ ТУЗИЛИШИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 4(9).

Downloads

Published

2023-05-10

How to Cite

Tojiboyeva , N. . (2023). ZAMON TALABIGA JAVOB BERADIGAN QURILISH MATERIALLARI. Models and Methods in Modern Science, 2(6), 108–114. Retrieved from http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/6717