MIKROKONTROLLERI NEGIZIDA SIMSIZ BOSHQARISH TIZIMINI ISHLAB CHIQISH TARTIBLARI VA BOSHLANG‘ICH SXEMALARINI ISHLAB CHIQISH

Authors

  • Xalikov Sodikjon Salixdjanovich Toshkent davlat transport universiteti dotsenti, texnika fanlari nomzodi (Toshkent, O‘zbekiston)
  • Xalikov Sarvar Salixdjanovich Toshkent davlat transport universiteti assistenti, (Toshkent, O‘zbekiston)
  • Ostanakulov Dilshod Ramiddin O‘g‘li Toshkent davlat transport universiteti AB-2 guruh talabasi (Toshkent, O‘zbekiston)

Keywords:

Arduino Nano mikrokontrolleri, maket, sketch, dasturiy kod, signal, blok, liniya, strelka yuritgichi, COMM unit, Local unit, USB kabel, LED, L298 drayveri.

Abstract

Maqolada Arduino Nano mikrokontrollerlari negizida temir yo‘l izi maketi yordamida boshqarish signallarini yuborish orqali maketdagi poezdlar harakatini rostlash va simsiz boshqarish texnologiyasini ishlab chiqish masalalariga qaratilgan bo‘lib, texnik parametrlar asoslab keltirilgan.

References

Azimov, A. A., & Khalikov, S. S. (2021, May). POSSIBILITIES AND TECHNICAL SOLUTIONS FOR THE USE OF INTELLIGENT NETWORKS IN RAILWAY TRANSPORT. In E-Conference Globe (pp. 189-191).

Xalikov, S. S., Xolboyev, S. F. O. G. L., & Ikromov, N. T. O. G. L. (2021). TEMIR YO’l TRANSPORTIDA SVETOFORLARNI BOSHQARISHDAGI RELE BLOKLARIDAGI RELELARNI MIKROELEKTRON QURILMALAR BILAN ALMASHTIRISH. Scientific progress, 2(2), 1499-1501.

Salixdjanovich, X. S., & Mauletbayevna, D. G. (2022). MALUMOTLARNI AYIRBOSHLASH TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQ-OPTIC-TOLALI UZATISH TIZIMI VA TARMOGINING TEXNIK VOSITALARINI TANLASH. Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects, 192-198.

Халиков, С. (2022). УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПАССИВНЫХ И АКТИВНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И КОДОВЫХ СИГНАЛОВ АЛСН. Железнодорожный транспорт: актуальные вопросы и инновации, 3(1), 25-32..

Xalikov, S. (2022). TEMIR YO‘L TRANSPORTI ELEKTRLASHTIRILGAN KONTAKT TARMOQLARI ULAB-UZGICHLARINI RADIOTIZIMLAR ORQALI BOSHQARISH. Development and innovations in science, 1(07), 14-16.

Gaybullayevich, R. M. (2022). The Life Of Zaki Validi Is A Great Value For The National Culture Of The Turkic Peoples. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 1868-1870.

Рахматов, М. Г., & оглы Джабборов, М. С. (2021). ДЕМОКРАТИК ИСЛОҲОТЛАРНИ ЧУҚУРЛАШТИРИШДА МАҲАЛЛА ИНСТИТУТИНИНГ РОЛИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 4(9).

Рахматов, М. Г. (2021). 1917 ЙИЛДА ЎТКАЗИЛГАН БУТУНТУРКИСТОН МУСУЛМОНЛАРИНИНГ ҚУРУЛТОЙЛАРИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 4(6).

Рахматов, М. (2015). Источниковедческий анализ темы голода в Туркестанской АССР. Востоковедения, 4(4), 104-111.

Raxmatov, M. G. TURKISTON OʻLKASIDA OCHARCHILIKNING BOSHLANISHI (1917-1918-Y.). ILMIY AXBOROTNOMA, 12.

Рахматов, М. Г. (2021). 1917 ЙИЛДА ЎТКАЗИЛГАН ҚУРУЛТОЙЛАР ҲАМДА ТУРКИСТОН ЎЛКА МУСУЛМОНЛАРИ ШЎРОСИНИНГ ТУЗИЛИШИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 4(9).

Downloads

Published

2023-05-10