TIJORAT TERMINOLEKSIKASINING STRUKTURAVIY-SEMATIK XUSUSIYATLARI

Authors

  • Boboyorova Gulmira Fazliddinovna Buxoro Davlat Universiteti talabasi

Keywords:

lug'atning tematik guruhi, o'zaro bog'liq lug'at, qarz olish, leksik bo'shliqlar, qarzlar oqimi, ekstralingvistik omillar.

Abstract

Maqolada o’zbek tilida "Moliyaviy va tijorat faoliyati" terminoleksikasining strukturaviy-sematik xususiyatlari va etimologik xususiyatlari ko'rib chiqiladi. O’zbek terminologiyasi boshqa tillar bilan farqlari haddan tashqari ko'pligi unda vaqtinchalik etnomadaniy bo'shliqlar mavjudligi bilan izohlanadi, ularning asosiy xususiyatlaridan biri ma'lum ekstralingvistik sharoitlarda yo'q qilish imkoniyatidir.

References

Belyanin, V.P. Psixolingvistikaga kirish. - M., 2000.

Stepanov, Yu.S. Tilning uch o'lchovli makonida. - M., 1985.

Antipov, G.A. Matn madaniyat hodisasi sifatida / G.A. Antipov, O.A. Donskix, I.Yu. Markovina, Yu.A. Sorokin. - Novosibirsk, 1989.

Popova, 3.D. Dunyoning tili va milliy surati / Z.D. Popova, I.A. Sternin. – Voronej, 2003.

Barxudarov, L.S. Til va tarjima. - M., 1975.

Vinogradova, E.V. Og'zaki madaniyatlararo ishbilarmonlik muloqotining etnomadaniy xususiyatlari. - Pyatigorsk, 2006.

Dobrynina, L.N. Fond bozori va birja savdosi. – M., 2005. 8. Tkacheva, L.B. fransuz tili terminologiyasining asosiy qonuniyatlari. - M., 1987 yil.

Downloads

Published

2023-05-10