UMUMIY O’RTA TA`LIM MAKTABLARIDA O`QUV-TARBIYA JARAYONINI SAMARALI TASHKIL ETISH.

Authors

  • Bobojonov Mahkam Davronovich (UrDU Pedagogika fakulteti “BTM” kafedrasi o’qituvchsi)

Keywords:

tizim, intellektual, aqliy faoliyat, mustaqil ish, individual ishlar, o’zlashtirish darajasi, umumiy tayyorgarligi, kundalik tayyorgarligi, an'anaviy dars, noan’anaviy dars.

Abstract

Hozirgi kunda umumiy o’rta ta’lim maktablarida o’quv –tarbiya jarayonlarini samarali tashkil qilish asosiy vazifalardan bo’lib qolmoqda, shunday ekan bu borada har bir o’qituvchi dars mashg’ulotlariga yetarlicha tayyor holda noan’anaviy shakllarda tashkil qilishi maqsadga muoffiq bo’ladi.

References

Abdullayеva Q. A va bоshqalar. Bоshlang’ich ta’lim kоntsеptsiyasi.

Abdullaеva K. A va bоshqalar. O”zbekistоn Rеspublikasi davlat ta’lim standarti.

M. X. To’xtaxo’jayeva Pedagogika nazariyasi va tarixi - 2018 Toshkent.

M. E. Jumayev, Tadjiyeva Z. G’. Boshlang’ich sinflarda matematika o’qitish metodikasi. Tashkent. ”Fan va Texnologiya” 2018 yil.

Downloads

Published

2023-05-06

How to Cite

Bobojonov , M. . (2023). UMUMIY O’RTA TA`LIM MAKTABLARIDA O`QUV-TARBIYA JARAYONINI SAMARALI TASHKIL ETISH. Models and Methods in Modern Science, 2(6), 77–80. Retrieved from http://econferences.ru/index.php/mmms/article/view/6646