BOLALAR BOG’CHASIDA MUSIQA TARBIYASI

Authors

  • Abdixodirova Go`zal Erali qizi “Umumiy pedagogika” kafedrasi o`qituvchisi Chirchiq davlat pedagogika universiteti
  • Axmedova Shirin Farxod qizi Chirchiq davlat pedagogika universiteti San’atshunoslik fakulteti talabasi

Keywords:

musiqa, idrok, tarbiya, go’zallik, estetik did, dunyoqarash.

Abstract

Ushbu maqolada bolalarning ta’lim olish jarayonida musiqaning   roli va ahamiyatiolalar bog’chasida musiqa tarbiyasi muhimligi  haqida ilmiy qarashlar bayon etiladi. Ilmiy fikrlar faktlarga asoslanib xulosalanadi.

References

Abdixodirova, G. Z., Magzimova, G., & Kuybakova, O. (2023). Shaxsni ma’naviy-axloqiy ruhda tarbiyalash. Академические исследования в современной науке, 2(5), 110-114.

Abdixodirova, G. Z., Magzimova, G., & Kuybakova, O. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda" qo'g'irchoq teatri" ning roli va ahamiyati. Science and innovation in the education system, 2(2), 86-89.

Abdixodirova, G. E. (2023). Harbiy psixologiya va pedogogika fanlarini o‘qitish bo‘yicha xorijiy mamlakatlardagi tajribalar bilan o‘rtoqlashish. Mudofaa vazirligi, 1(1), 110-113.

Abdixodirova, G. E. (2022). O’tmish mutafakkirlarining musiqa san’ati yoshlarning ma’naviy–axloqiy dunyoqarashlarini va musiqiy idrokni shakllantirishdagi tutgan o’rni. Scientific Impulse, 1(3), 788-794.

Abdixodirova, G. E. (2022). Ma’naviy-axloqiy tarbiya va unga qo‘yiladigan talablar. History and page, 1(1), 250-254.

Abdixodirova, G. E. (2022). O‘quvchilar-yoshlarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalash va inson komilligi mezonlari. Topical Issues of Science, 1(4), 87-90

Downloads

Published

2024-03-31