Abdixodirova, G., & Fayziyeva, X. (2024). MUSIQANING SHAXS RIVOJLANISHIGA TA'SIRI. В MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE (Т. 3, Выпуск 4, сс. 162–165). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10902287

Authors

  • Abdixodirova Go`zal Erali qizi “Umumiy pedagogika” kafedrasi o`qituvchisi Chirchiq davlat pedagogika universiteti
  • Sultanov Ibroxim Burivoy o‘g‘li Chirchiq davlat pedagogika universiteti San’atshunoslik fakulteti talabasi

Keywords:

qobiliyat, xususiyat, tendensiya, bolalik, qiziqish.

Abstract

Ushbu maqolada bolaning musiqiy rivojlanishining yosh xususiyatlari haqida ilmiy qarashlar bayon etiladi.

References

Abdixodirova, G. Z., Magzimova, G., & Kuybakova, O. (2023). Shaxsni ma’naviy-axloqiy ruhda tarbiyalash. Академические исследования в современной науке, 2(5), 110-114.

Abdixodirova, G. Z., Magzimova, G., & Kuybakova, O. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda" qo'g'irchoq teatri" ning roli va ahamiyati. Science and innovation in the education system, 2(2), 86-89.

Abdixodirova, G. E. (2023). Harbiy psixologiya va pedogogika fanlarini o‘qitish bo‘yicha xorijiy mamlakatlardagi tajribalar bilan o‘rtoqlashish. Mudofaa vazirligi, 1(1), 110-113.

Abdixodirova, G. E. (2022). O’tmish mutafakkirlarining musiqa san’ati yoshlarning ma’naviy–axloqiy dunyoqarashlarini va musiqiy idrokni shakllantirishdagi tutgan o’rni. Scientific Impulse, 1(3), 788-794.

Abdixodirova, G. E. (2022). Ma’naviy-axloqiy tarbiya va unga qo‘yiladigan talablar. History and page, 1(1), 250-254.

Abdixodirova, G. E. (2022). O‘quvchilar-yoshlarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalash va inson komilligi mezonlari. Topical Issues of Science, 1(4), 87-90.

Downloads

Published

2024-03-31