MUSIQANING SHAXS RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

Authors

  • Abdixodirova Go`zal Erali qizi “Umumiy pedagogika” kafedrasi o`qituvchisi Chirchiq davlat pedagogika universiteti
  • Fayziyeva Xusnora Abduvafoyevna Chirchiq davlat pedagogika universiteti San’atshunoslik fakulteti talabasi

Keywords:

bola, ruh, tarbiya, nutq, idrok, hissiy rivojlanish, shaxs.

Abstract

Ushbu maqolada bolalarning rivojlanish jarayoniga musiqaning ta’siri haqida ilmiy qarashlar bayon etiladi. Ilmiy fikrlar faktlarga asoslanib xulosalanadi.

References

Baratov N., Aliqulov X. O`rta Osiyo mutafakkirlari axloq haqida. «O`zbekiston» nashriyoti, Toshkent, 1974 y, 48-b.

Bahodirov O. Yangicha an’ana va urf-odatlar hayotga. «O`zbekiston» nashriyoti, Toshkent, 1985 y, 42-b.

library.ziyonet.uz

ru.wikipedia.org

Downloads

Published

2024-03-31