O'SIMLIKLARNI PAST HARORATDAN HIMOYALASH TEXNOLOGIYASI

Authors

  • Shoniyozov B.K. Samarqand agroinovatsiyalar va tadqiqotlar instituti katta oʻqituvchisi
  • Qozoqboyev S. Samarqand agroinovatsiyalar va tadqiqotlar instituti assistenti
  • Qochqarov I.R. Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti
  • Komiljonov. O. Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti
  • Toshtemirova S.J. Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti

Abstract

"Kryo" so’zi sovuq, muzlash yoki "sovuqdan himoyalovchi" degan ma'noni anglatadi. Krioprotektor - bu o'simlikni sovuqdan va muzlashdan himoya qilish imkonini beruvchi vosita. Xozirgi kunda qishloq xo’jaligida anmal sovuqlar juda ko’p kuzatilmoqda sovuq kunlarning davomiyligi bir necha xaftadan xam oshib ketmoqda. Bu xolat o'simliklar uchun katta talofatlarga olib kelmoqda. Buning natijasida o’simlik kuchli sovuqlardan zararlanmoqda. Hatto kuchli daraxtlar ham bunday sovuqdan omon qolmasligi aniq buning natijasida 30-40 % o’simlik vegitativ organlar sovuqdan zarar ko’rmoqda.

References

Institut probleni kriobiologi i kriomedisina NAN Ukrainы. E-mail: cryo D. online. Kharkov. IA.

Lebedev. I. S. «Fizologiya rasteniy» Izdat. «Kolos», 1982. 43 st

Xalilov N.X. Qishloq xo’jalik ekinlarini yetishtirish texnologiyasi.O’quv qo’llanma. Samarqand: 2002.-B.110.

Abduraximova.I.R. Garifullina.L.R, Xoxlova.P.L. «fizichiskoye sostoyaniye mitoxondrialnыx membran v svyazi s xolodovoyi akklimasiyey rasteniy ozimoy pщyenisы i deystviyem kartolina».

O‘lmasovich M. A. et al. GERMANIYADA O ‘SIMLIKLAR KARANTIN TIZIMI HAQIDA NIMALARNI BILAMIZ? //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 749-753.

Samiyev B., Nishonov N. T. OQQANOTGA QARSHI KIMYOVIY KURASH USULI //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2023. – С. 74-78.

Uzbekistan O'zbekistonda aqlli qishloq xo'jaligini joriy etishning nazariy va amaliy asoslari ISSIQXONA SHAROITIDA OQQANOTGA QARSHI KIMYOVIY VOSITALARNI SAMARADORLIGI Norjigit Turabovich Nishonov Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali Agrokimyo, tuproqshunoslik va o'simliklar himoyasi kafedrasi dotsenti Bobur Samiev Toshkent davlat agrar

Sullieva S. et al. Effect of planting time and seedling feeding area on the yield and biochemical composition of leek (Allium porrum L.) //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 93. – С. 02006.

Nishonov, N., & Jurayev, B. (2024). HASHAROTLARNING AGROBIOSENOZDAGI O'RNI VA UYGUNLASHGAN HIMOYA QILISH. В ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE (Т. 3, Выпуск 10, сс. 86–89). Zenodo.

Shukurov A., Negmatov S., Ko‘chmurodov I. KARTOSHKA KUYASI (PHTHORIMAEA OPERCULELLA ZELL) BIOEKOLOGIYASI VA KIMYOVIY QARSHI KURASH CHORALARI //Development and innovations in science. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 114-119.

Shukurov A. et al. POMIDORNI FUZARIOZ KASALLIGI VA UNGA QARSHI KIMYOVIY KURASH CHORALARINING SAMARADORLIGI //Development and innovations in science. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 56-60.

Po'Latov O.A., Turobova SAQ, Muhabbat O. MAKKAJO 'XORI PARVONASI VA UNGA QARSHI BIOLOGIK KURASH USULI //O'quv fanlaridagi akademik tadqiqotlar. – 2023. – T. 4. – №. SamTSAU konferensiyasi 1. – S. 1144-1148 yillar.

Махматмуродов, А., Пўлатов, О., & Содиқов, Э. (2023). БОДОМНИНГ СЎРУВЧИ ЗАРАРКУНАНДАСИ ОДДИЙ ЎРГИМЧАККАНА (TETRANYCHUS URTICAE KOCH.) ВА УНГА ҚАРШИ КИМЁВИЙ ПРЕПАРАТЛАРНИ БИОЛОГИК САМАРАДОРЛИГИ. Development and innovations in science, 2(10), 108-113.

Пўлатов, О., Пўлатов, Ш., Содиқов, Э., & Ма'руфжонов, М. (2023). САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ ҲУДУДЛАРИДА УЧРАЙДИГАН ЧИГИРТКАЛАР УЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ УСУЛ ВА ВОСИТАЛАРИ. Академические исследования в современной науке, 2(24), 12-19.

Shukurov, A., Sodiqov, E., Xolmurodova, M., Ko‘chmurodov, I., & Xoliboyev, R. (2023). POMIDORNI FUZARIOZ KASALLIGI VA UNGA QARSHI KIMYOVIY KURASH CHORALARINING SAMARADORLIGI. Development and innovations in science, 2(11), 56-60.

MASHRABOV, M., & MAXMATMURODOV, A. (2021). Effects of phosphor storage fertilizers on phosphate regime and cabbage yield of typical gray soils. Plant cell biotechnology and molecular biology, 22(55-56), 33-41.

Ulmasovich, M. A., & Ibrahimovich, M. M. (2021). Yield of corn grain at various forms and rates of phosphorus fertilizers on the unwashed and washed off typical gray soils. European Journal of Agricultural and Rural Education, 2(2), 3-5.

Downloads

Published

2024-03-31