O`ZBEKISTON YOSHLARINING CHET TILINI BILISH DARAJASINI OSHIRISH METODIKASINI RIVOJLANTIRISH

Authors

  • Nizamova Muyassarxon Ilmiy rahbar: Namangan Davlat Universiteti o’qituvchisi
  • Xolboyeva Husnora G’ayratjon qizi Namangan Davlat Universiteti Pedagogika fakulteti Pedagogika-Psixologiya yo`nalishi 4-bosqich talabasi

Abstract

Ushbu maqolada chet tilini muvaffaqiyatli o‘rganishga ta’sir qiluvchi omillar ko‘rib chiqiladi. Muallif ularning o‘zaro bog'liqligi va chet tilini o‘rganish jarayoniga ta’sirini ko‘rsatadi. Maqolada chet tilini o‘rganishning uslubiy va psixologik jihatlari muhokama qilinadi.

References

Sarimsoqova, M. O., & Nizamova, M. N. (2022, December). DUDUQLANISH. DUDUQLANUVCHI O ‘SMIR VA KATTALAR BILAN OLIB BORILADIGAN ISHLAR METODIKASI. In INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY (Vol. 1, No. 10, pp. 44-48).

Nuriddinovna, N. M. (2022). NUTQNI TO'LIQ RIVOJLANMAGANLIGINI BARTARAF ETISHDA PEDAGOGIK KORREKSION ISHLAR TIZIMI. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 3(25), 19-22.

Nuritdinovna, N. M. (2022). BOLA SHAXSINING SHAKLLANISHIDA PSIXOLOGNING O’RNI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(4), 61-63.

Низамова М.Н."ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АУТИСТИЧЕСКОГО ДЕФЕКТА." Ученый XXI века 5-1 (86) (2022): 59-61.

Nizamova, M., & Mansurova, S. (2024). BOLAGA NECHA YOSHDAN CHET TILLARNI O'RGATISH MUMKIN? OTA-ONALARNI QIZIQTIRGAN SAVOLLARIGA MUTAXSIS JAVOBI. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 2(1), 46-49

Downloads

Published

2024-03-25