IDЕАL SUYUQLIKLАRNING HАRАKАT TЕNGLАMАSI. ОQIMNING АSОSIY GIDRАVLIK ELЕMЕNTLАRI.

Authors

  • Bafoev Bakhrom Botirovich tajyor – “Mashinasozlik texnologiyasi” kafedrasi o‘qituvchisi. Buxoro muhandislik-texnologiya instituti Pulatova Zinura Umidovna
  • Pulatova Zinura Umidovna 522-22 SKT guruh talabasi

Keywords:

Gidrоdinаmikа tа’rifi vа uning аsоslаri, suyuqlik hаrаkаti tеzligi vа bоsimining nuqtа kооrdinаtаlаrigа bоg’liqligi, tеzlik mаydоni, bоsim mаydоni, suyuqlikni bаrqаrоr vа bеqаrоr hаrаkаti, suyuqlik оqimining uzluksizlik tеnglаmаsi, оqim chizig’i, оqim trubkаsi vа оqimchа mоdеli, Suyuqlik оqimining sаrfi, suyuqlik оqimining o’rtаchа tеzligi.

Abstract

Оqimning  аsоsiy  gidrаvlik  elеmеntlаri shuningdek, gidrotexnika, irrigatsiya, suv ta’minoti va kanalizatsiya, neft mexanikasi, kimyoviy ishlab chiqarish jarayonlari va mashinalari kabi bir qancha fanlarning asosi hisoblanadi.

References

Уринов Н. Ф., Бафоев Б. Б. РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К ПОКРЫТИЯМ ДЛЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ИЗ КОМПОЗИЦИОННОЙ КЕРАМИКИ //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 86-89.

БахромБотирович Б. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ «СЕДЛО» //E Conference Zone. – 2022. – С. 54-59.

БахромБотирович Б. и др. ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ ПРИ АЛМАЗНОМ ВЫГЛАЖИВАНИИ //E Conference Zone. – 2022. – С. 110-112.

Бафоев Б. Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПЛЕНОК ГРАФИТА //Uzbek Scholar Journal. – 2022. – Т. 9. – С. 22-25.

Бафоев Б. Б. ПРИВОД ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 176-179.

Бафоев Б. Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПЛЕНОК ГРАФИТА //Uzbek Scholar Journal. – 2022. – Т. 9. – С. 22-25.

Бафоев Бахром Ботирович. «Расчет привода с червячной передачей». Texas Journal of Engineering and Technology 9 (10 июня 2022 г.): 53–56. По состоянию на 3 июля 2023 г. https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1896

Нодирович А.К., Ботирович Б.Б. Применение вакуумного метода получения графита //Техасский журнал техники и технологий. – 2022. – Т. 8. – С. 112-114.

Downloads

Published

2024-03-15