ТУПРОҚҚА ТУРЛИ УСУЛДА ИШЛОВ БЕРИШНИНГ БЕГОНА ЎТЛАРНИ КАМАЙИШИГА ТАЪСИРИ.

Authors

  • Маъмура Садирдин қизи Атабаева қ.х.ф.д., Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
  • Хайитбекова Мухлиса Миркомилжон қизи Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти талабалари.
  • Содиқова Донохон Маҳмуджон қизи Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти талабалари.
  • Маматқулова Зиёда Икромжон қизи Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти талабалари.
  • Маҳамадалиев Муҳаммадсодиқ Иқболжон ўғли Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти талабалари.

Abstract

Мақолада анъанавий усулда, комбинацион агрегат ёрдамида 35-40 см чуқурликда ишлов бериб, бир йўла 30 см баландликка пушта олиб экиш усули ҳамда 10-12 см чуқурликда минимал усулда ишлов бериб, бир йўла экиш ресурстежамкор агротехнологиялари қўлланилганда такрорий экин сифатида парваришланган ясмиқ, ерёнғоқ, кунгабоқар ҳамда ловия экинларидан юқори ва сифатли ҳосил олишда бегона ўтларнинг таъсири бўйича маълумотлари баён этилган.

References

Ф.М.Хасанова, Д.Абдукаримов - Кузги буғдойдан кейин тупроққа асосий ишлов бериш технологияларининг такрорий экинлар ҳосилдорлигига таъсири. //Дехқончилик муаммолари, тадқиқот ва ечимлар. Илмий-амалий конференция мақолалар тўплами. Фарғона . 2008. Б. 163-165

Болтаева З., Бўриев Я. - Анғиздаги бегона ўтлар. //Ўзбекистон республикаси қишлоқ хўжалигида сув ва ресурс тежовчи агротехнологиялар. Илмий-амалий конференция мақолалар тўплами. Тошкент 2008. Б. 255-257.3.З.

Жумабоев, Н.Н.Ўразматовларнинг - Такрорий дуккакли дон экинлар ҳосилдорлиги //Қишлоқ хўжалиги экинлари генетикаси, селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологияларининг долзарб муаммолари ҳамда ривожлантириш истиқболлари мавзуидаги: Халқаро илмий амал. конференция материаллари тўплами. -Тошкент. 2018. Б. 337-339.

Downloads

Published

2024-03-11