COURT COSTS IN CIVIL PROCEEDINGS

Authors

  • Abdibaeva Jamila Aqpolat qizi 1st grade student of the Faculty of Law of Karakalpak State University named after Berdak

Keywords:

Court costs, state duty, types of state duty, ordinary state duty, proportional state duty, expenses related to the consideration of the case.

Abstract

This article describes the concept and types of court costs in civil proceedings, expenses related to proceedings and the role of court costs in foreign legislation.

References

O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual Kodeksi

M.M. Mamasiddiqov, Z.N.Esanova, D.Y. Xabibullaev. Fuqarolik protsessual huquqi. Yuridik texnikum o‘quvchilari uchun darslik. – T.:TDYU,2021. – 284 b

Mamasiddiqov M.M. va boshq. Fuqarolik protsessual huquqi. Yuridik kollejlar uchun o‘quv qo‘llanma. T.:«ILM ZIYO», 2012. – 336 b.

O‘zbekiston Respublikasi “Davlat boji to‘g‘risida” gi Qonun

O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2009-yil 24-noyabrdagi 14-sonli “Fuqarolik ishlari bo‘yicha sud xarajatlarini undirish amaliyoti to‘g‘risida”gi qarori

Fuqarolik protsessual huquqi.Darslik. Mualliflar jamoasi// Mas’ul muharrirlar: yu.f.d.,prof.M.M.Mamasiddiqov, yu.f.n.,prof. D.Yu.Xabibullaev. – Toshkent.”Lesson press” nashriyoti.2020. - 607 b.

Гражданский процессуальный Кодекс Украины от 18 марта 2004 года

Downloads

Published

2024-02-06