MUTAXASSIS TAYYORLASHDA KASBIY PSIXOLOGIYA FANINING O’RNI VA AHAMIYATI

Авторы

  • Bekzod Umarov Baxtiyorjon o’g’li AQXAI assistenti
  • Shamshidinova Mushtariy Pattojon qizi AQXAI talabasi

Ключевые слова:

Kasbiy psixologiya, yoshlar, o’quv qo’llanmalar, ko‘rgazmalar, mutaxasis, psixologik test, kuzatish, amaliy ko‘nikma

Аннотация

Ushbu maqolada Kasbiy psixologiya fanining sohada qo’llash, natija ko’rsatish, yoshlar bilan muloqot qilish, to’g’ri kasb tanlashga yo’naltirish va malakasini oshirish  bo’yicha qilinishi lozim bo’lgan ishlar  bo’yicha ilmiy ma’lumotlar berilgan

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7-fevraldagi ”O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-son Farmoni. https://lex.uz/

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi “O‘zbekiston respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-sonli Farmoni. https://lex.uz/

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20-apreldagi “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2909-son Qarori.

Sh.X.Abdullayeva Toshkent-2020 kasbiy psixologiya o’quv qo’llanma

N.A.Aripova,I.A.Xolmamatova,N.B.Qurbonova Toshkent-2018 kasbiy psixologiya darslik UDK:371.132

Z.N.Yulchiyeva,N.A.Mirashirova,Sh.D.Usmanova

G.G.Kuvandikova,I.N.Mustafaeva,D.F.Hamroqulova Toshkent-2021 Kasbiy Psixologiya Oliy texnik ta’lim yo’nalishlari uchun darslik

Constitution-our pride, our pride. The highest value of human rights and preservation of nature! Andqxai assistant-son of Bekzodbek Umarov Bakhtiyorzhan

Bekzod Umarov Bakhtiyorjon son, Shamshidinova Mushtariy Pattojon daughter Grunt water formation and hydrogeological aspects

B.Umarov, Q.Ahmedov, M.Akilova – Fan va innovatsiyalar, 2022 y.

B. Umarov - Eurasian Journal of Research, Development and..., 2022

Bekzod Umarov Bakhtiyorjon son, Shamsiddinova Mushtariy Pattojon daughter Adverse effects of Grunt water on ecology

Загрузки

Опубликован

2024-03-26