G‘O‘ZANI TURLI OZIQLANTIRISH USULLARI ORQALI YETISHTIRISHNING ILMIY ASOSLARI

Авторы

  • Xakimov Shaxbozbek Shavkatbek o‘g‘li Tayanch doktorant Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti:
  • Odashev Muhammad Usmon Ulug‘bek o‘g‘li Talaba, Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti:

Аннотация

Sanoat uchun sifatli hom-ashyo hamda oziq-ovqat uchun talab ortib borayotgan davrda qishloq xo‘jaligi, xususan paxtachilik oldida turgan asosiy vazifa har qanday yo‘l bilan paxta hosildorligini oshirish emas, balki paxta hosildorligini oshirish bilan birga mahsulot tannarxini kamaytirish, mehnat unumdorligini oshirish va mahsulot sifatini yaxshilash hisoblanadi. Bu maqsadlarga erishish uchun paxtachilikda eng yangi, zamonaviy texnologiyalarni keng tadbiq etishimiz maqsadga muvofiq. Bunday usullardan biri paxtachilikda o‘simlikni ildizdan tashqari, ya’ni barg orqali oziqlantirish usulini keng tadbiq etish hisoblanadi.

Библиографические ссылки

Azizov B.M. «Значение некорневого питания хлопчатника» T. 2008 y.

Belousov M.A «Физиологические основы корневого питания хлопчатника» «O‘zbekiston»T.,1975 y.

Mirzajonov K.M «G‘o‘za va bug‘doy yetishtirishda suspenziya qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar» 2007 y.

Olloberganov O. «Paxtachilikda suspenziya eritmasini qo‘llash» Farg‘ona 2007 y.

Загрузки

Опубликован

2024-03-09